Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ve skutečnosti inkvizice bránila čarodějnickým procesům


Ve skutečnosti inkvizice bránila čarodějnickým procesům

Hus byl bludař a husiti sadisté, říká historik hájící inkvizici, křížové výpravy i Bílou horu

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno:&n bsp;13.2.2014 |

 

 

 

ROZHOVOR Historik Radomír Malý, který se specializuje na církevní dějiny, vysvětluje, že ve skutečnosti inkvizice bránila čarodějnickým procesům, husiti a francouzští revolucionáři vraždili i děti, křížové výpravy byly obranou proti agresi muslimů, církev podporovala vědu, papež Pius XII. zachránil před nacisty osm set tisíc Židů a katolíci podporovali českou národní identitu. Být dobrým katolíkem a zároveň dobrým Čechem a vlastencem je pro něj naprosto logické a samozřejmé.
 

Církvi se vyčítá, že to je totalitní organizace, která upalovala čarodějnice a kacíře, založila inkviziční tribunály a prahla jenom po majetku. Co Vy na to?

Člověk žasne, jak komunistické, nebo ještě spíše osvícenské lži pořád straší lidem v hlavách. A jsou zatvrzelí, přímo tupí, když jim předkládáte konkrétní fakta, nechtějí je slyšet: Takhle jsme se to učili ve škole, takhle to říkají média, takhle to uvádějí různé filmy a romány, tak to přece musí být pravda!

Takže církev čarodějnice neupalovala?

Ve skutečnosti církev neupalovala čarodějnice, naopak je hájila, tato pohanská, nikoli křesťanská pověra byla v prvních staletích středověku zcela vymýcena, opět ožila teprve v renesanci v souvislosti se znovuobjevováním pohanství. Čarodějnické procesy s upalováním nejsou fenoménem 12. a 13. století, tehdy to bylo neznámé, ale až 15. a 16. století. I když byli duchovní, kteří této pověře podléhali a na čarodějnických procesech se podíleli, tak církevní autority jako celek proti tomu vystupovaly, především démonizovaná římská inkvizice. Její generální představený kardinál Desiderio Scaglia na počátku 17. století vydal proti čarodějnickým procesům ostrý dokument, v církevním státě protičarodějnické běsnění vůbec neexistovalo.

A kacíři?

Co se týká kacířů, tak církev až do 13. století pro ně odmítala trest smrti, svůj názor změnila teprve v důsledku krvavé teroristické činnosti kacířů albigenských ve 12. a 13. století. Běžný občan si myslí, že kacíři byli nevinnými beránky a inkvizitoři krutými sadisty. Jenže tito středověcí heretici byli v naprosté většině případů zločinnými teroristy, pohleďte jen na naše husity, kteří povraždili několik desítek tisíc lidí sadistickým způsobem jen proto, že se nechtěli vzdát své katolické víry: upálením, ubodáním, umlácením palcáty, shozením z oken na kopí a tak dále, včetně žen a dětí. Tomu ovšem malý český člověk nevěří, Žižka je přece národní hrdina, který má v Praze na Vítkově svůj pomník.

Samozřejmě neobhajujeme násilí a krutosti jednotlivých inkvizitorů, k nimž také docházelo, nicméně skutečná pravda o inkvizici je úplně odlišná od té mediální. A propos: Počet obětí inkvizice a náboženského pronásledování nekatolíků činí za období zhruba 500 let několik tisíc, zatímco počet nevinných obětí Francouzské revoluce, oslavované jako počátek éry svobody a lidských práv, činí jen během pouhých dvou let statisíce. I děti byly potápěny v řekách a nemluvňata nošena na bajonetech, jednalo se převážně o katolíky. Přesto je ale 14. červenec, počátek Francouzské revoluce, slaven ve Francii jako národní svátek a ve světě jako "slavný" den, kdy započala epocha "lidských práv". A počet obětí bezbožeckých systémů nacismu a komunismu jde během pár desetiletí do desítek milionů. Pokud ti, kteří obhajují tyto skutečné hrůzostrašné zločiny, zároveň odsuzují inkvizici a láteří kvůli tomu na církev, tak je to přímo drzost a sprostota.

A nepotírala církev vědu? Upálila Giordana Bruna. Galileo Galilei byl pronásledován...

Církev naopak vědu podporovala, za její rozvoj vděčíme klášterům. Odkazuji na skvělou knihu Thomase Woodse Jak Katolická církev budovala západní civilizaci. Tam se například dozvíte, že první globus sestrojil už v 10. století papež Silvestr II., první brýle vynalezl ve 13. století františkánský mnich a filozof Roger Bacon, první konstrukci letadla sestrojil v 17. století jezuita Lana-Terzi, logaritmické pravítko vynalezl v 17. století český jezuita Jakub Kresa a tak dále.

Giordano Bruno nebyl vůbec mučedníkem vědy, byl upálen jako kacíř pro své teologické, nikoli vědecké názory, svou roli zde hrály i kriminální činy Brunovy, například podezření, že svého řádového představeného vhodil do Tibery, udávání katolíků během pobytu v Anglii za vlády Alžběty I., kdy řada jich skončila na popravišti, posléze i magie, sodomie a smilstvo.

V případě Galilea se inkvizice opravdu zmýlila. Jenže on neměl ke svému heliocentrickému názoru přesvědčivé důkazy – vzhledem ke stavu tehdejší vědy je ani mít nemohl, vystupoval však netolerantně a urážel ty, kteří zastávali jiný názor. Inkvizice mu původně nezakázala hlásat heliocentrický názor, chtěla po něm jen, aby ho předkládal jako svoji hypotézu a nikoli jako "zaručenou" pravdu, což Galileo nerespektoval. Je lží, že Galileo byl pronásledován, veškerý jeho "trest" spočíval v tom, že se musel denně modlit několika kajícími žalmy. Mohl se nadále zcela svobodně věnovat své vědě, žil pod ochranou sienského arcibiskupa, jenž byl jeho příznivcem, nikdo jej neomezoval.  

 

Psali jsme:

 • Kat olický novinář: Církev pivo, ženy a zpěv doporučuje. Papež František je zkostnatělý a nemoderní
 • Radomí r Malý: Dějiny novověku jako "čekání na Godota". Otázka zní jinak: Umíme vůbec čekat?
 • Co stojí za rezignací papeže. Církevní odborník o Benediktu XVI.
 • Ne omarxista Havel plival na český národ, udeřil echt katolík
 • Kla usovský nářez Halíkovi: Fandí Vám neznabozi a bývalí bolševici

 

A co křižácké výpravy? Katolíci napadli muslimy...

Kdo koho napadl? To je další historická lež omílaná pořád dokola. V 11. století Seldžučtí Turci obsadili Palestinu a podrobili si tamní mohamedánské Araby, i když sami byli také mohamedáni. Napadali vojensky sousední Byzantskou říši, ta - ač pravoslavná - se obrátila o pomoc k papeži do Říma. Krom toho Turci přepadali křesťanské poutníky na svatá místa spojená s Ježíšem Kristem, vraždili je nebo mrzačili usekáváním končetin, v tom lepším případě je prodávali do otroctví. Tyto strasti líčili očití svědkové těchto událostí na synodě v Clermontu, zejména poustevník Petr z Amiensu. Proto byla vyhlášena roku 1095 křížová výprava, jednalo se o obrannou válku proti muslimské agresi a na ochranu křesťanských poutníků.

Takže nedocházelo k přehmatům?

Je pravdou, že světští vládcové často neměli ty ušlechtilé záměry jako papežové, docházelo k neomluvitelnému hašteření mezi jednotlivými vůdci křížových výprav, na počátku 13. století křižáci místo do Palestiny zamířili do Cařihradu, který dobyli, což papež Innocenc III. ostře odsoudil, už při první křížové výpravě se křižáci dopustili krvavé řeže v Jeruzalémě na civilním obyvatelstvu... To všechno jsou neomluvitelné skutečnosti, které ale nic nemění na tom, že křižácké výpravy byly obrannými válkami před mohamedánskou agresí, nehledě k mnohem horším krutostem samotných Turků.    

 

Psali jsme:

 • Poslanec Úsvitu má strach: Muslimové dobudou Evropu i naši zemi dělohami svých žen
 • Hloupá rasistka Samková a fašista Okamura. Kníže a další je napadli za slova o přistěhovalcích
 • Publici sta pohovořil o zlu islámu. A vyzval národ, ať žádá zrušení styků s takzvanou Palestinou
 • Elitní kandidátka ODS na rovinu řekla, co si myslí o migraci muslimů do Evropy

Dobře, ale když půjdeme blížeji do historie, tak Pius XII. byl prý přece "Hitlerův papež" a k utrpení Židů mlčel...

Toto je typický příklad goebbelsovské lži. Kdyby kterýkoliv nekatolík zachránil přímo a bezprostředně sedm tisíc Židů před plynovými komorami a nepřímo svými intervencemi téměř 800 tisíc, byl by oslavován jako největší dobrodinec lidstva. Protože se ale jedná o římského papeže, tak se musí historie postavit úplně na hlavu - a lhát, lhát, lhát. Už Voltaire přece říkal: Jen lžete, milí přátelé, ono vždycky něco z toho u lidí zůstane. Vezměte si Oskara Schindlera, o němž se točí filmy. Jemu média odpustí všechno, i to, že byl nacista a ve svých továrnách vyráběl zbraně pro wehrmacht. Tím, že zaměstnal ve svých fabrikách přes tisíc Židů, je samozřejmě zachránil před smrtí, za což mu náleží právem uznání, nicméně on
tím pro sebe nic neriskoval, vše měl oficiálně povoleno, neboť to zdůvodnil "potřebami války".

A co konkrétního udělal papež Pius XII. pro Židy?

Pius XII. během německé okupace Říma vyzval církevní instituce k poskytnutí tajného úkrytu římským Židům, dva tisíce se skrývaly přímo na území Vatikánu a v papežově letním sídle Castel Gandolfu dalších pár tisíc židovských uprchlíků z Balkánu. Kdyby to hitlerovci věděli, byl by ohrožen jak papež, tak i řeholníci, kněží a laikové, kteří Židům poskytli azyl. Z devíti tisíc římských Židů se tak papeži a katolické církvi podařilo zachránit před deportacemi přes sedm tisíc, v celé Němci obsazené Itálii se jich ukrylo v církevních zařízeních 80 procent. K tomu ještě dodejme tajné výzvy Pia XII. církevním institucím v nacisty ovládané Evropě, aby Židy ukrývaly, tajné opatřování falešných pasů, aby mohli vycestovat, intervence u vlád zemí, které byly spojenci Hitlera atd. Vatikán byl prvním státem světa, který 5. května 1943 upozornil na existenci vyhlazovacích táborů pro Židy na území okupovaného Polska, a to v době, kdy Spojenci považovali tyto zprávy za přehnané a cenzurovali je.

Po válce byl takřka celý Izrael ochoten líbat Piovi ruce z vděčnosti za to, co pro ně udělal. Svědčí o tom desetitisíce dopisů od jednotlivců, organizací i rabínů, římský vrchní rabín Izrael Zolli papeži veřejně poděkoval v rozhlase. Jak to, že za dvacet let bylo všechno úplně jinak? Jak to, že celý svět sedl na lep sovětské KGB, která zinscenovala divadelní drama od druhořadého německého pisálka Rolfa Hochhutha, jež představuje Pia XII. ve zcela evidentním rozporu se skutečností jako "Hitlerova papeže"? Jak to, že v Památníku obětí holocaustu v Jeruzalémě je Pius XII. umístěn mezi nacistickými zločinci? Iniquitatis mysterium, tajemství nepravosti. Očividná a snadno vyvratitelná lež – a přesto kolik lidí jí věří, protože chce věřit!
           
Jak se podle vás shoduje být katolíkem a Čechem, českým vlastencem? Nejsou katolíci jenom cizáci, co nám upálili mistra Jana Husa a zavedli násilnou rekatolizaci po Bílé hoře a bratříčkovali se s Němci?

Kdo byl Jan Hus? Přece katolický kněz, i když hlásal bludy. Husité ve 20. letech 15. století krutým násilím a vraždami vnucovali své hereze katolíkům. Drancovali zemi, ničili architektonické skvosty, dílo našich předků, univerzita během jejich řádění vůbec nefungovala. To mám nazývat "vlastenectvím"? K tomu se máme jako národ hlásit? V pobělohorské době a po třicetileté válce naopak se rozmohla barokní kultura, jež posela celou zemi nádhernými sakrálními i světskými pamětihodnostmi, vzkvétala literatura i výtvarné umění, pražská univerzita si získala světový věhlas především zásluhou jezuitského řádu.

Psali jsme:

 • Romský aktivista Vishwanathan: V Česku klíčí nacismus. Je to jako ve 30. letech v Německu
 • Schwarzenberg srovnával Zemana s nacisty a schytal to od Haška. Nežijeme prý v jeho knížectví
 • Nečas leze Němcům do zadku. Trpěli asi víc než Češi, naznačil senátor ČSSD
 • Petře Nečasi, mého dědu zastřelil esesák. Poslanec ODS proti omluvě Sudeťákům
 • Otec Karla Schwarzenberga byl členem fašistické VlajkyA co násilná rekatolizace?

Před Bílou horou se podle údajů historiků ke katolické víře hlásilo v Čechách zhruba 10 procent česky mluvícího obyvatelstva, na Moravě 30 procent. Stavovské povstání bylo vedeno Němci, německá protestantská Unie byla hlavním spojencem vzbouřenců proti císaři Ferdinandovi, král Bedřich Falcký, jehož povstalci zvolili, byl Němec. Kdo se tedy bratříčkoval s Němci, protestanté nebo katolíci? Katolická strana měla za spojence především Italy a Španěly, kteří veleli císařskému vojsku, nikoli Němce. Historikové Josef Pekař a jiní, mezi nimi i francouzský protestant Ernest Denis považují vítězství katolíků na Bílé hoře za vítězství románské kultury a civilizace nad germánskou.

Je pravdou, že katolické náboženství bylo roku 1627 uzákoněno jako jediné, s výjimkou židovského v ghettech, a protestantismus postaven mimo zákon. Jenže jednali protestanté v zemích svého vlivu jinak? Katolíci i protestanté přece podepsali roku 1555 v Augsburgu dohodu, jež zněla "cuius regio, eius religio", tedy "čí země, toho náboženství". České země náležely katolickým Habsburkům, ve smyslu této zásady měli tedy právo své náboženství nadekretovat zbytku obyvatelstva. Katolické církevní autority neschvalovaly násilí, jež bylo mnohdy použito, protestovali proti němu pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach, jezuita Roderigo Arriaga, jenž vyučoval na pražské univerzitě a jiní. Protestanté naopak v letech 1618 - 1620 si počínali stejně násilně, ne-li ještě hůř. Totálně zdevastovaná svatovítská katedrála a kruté umučení sv. Jana Sarkandera jsou toho dokladem – a to se jednalo o pouhé dva roky jejich vlády. A to, jak zacházely Anglie, severoněmecká knížectví, Švédsko a další protestantské země na svém území s katolíky, bylo podstatně horší a brutálnější než rekatolizace českých zemí.

 

Psali jsme:

 • Jan Ziegler: Jan Žižka, proč tady ten zločinec má tu sochu?
 • Do minik Duka: Jsme dědici svatého Cyrila a Metoděje
 • Hus byl kacíř, ale upálení bylo kruté, říká katolík a klausovec
 • Rvačka o Jana Husa. Byl to náš člověk, chlubí se komunisté
 • Radomír Malý: Omyly a nebezpečí "rehabilitace" Jana Husa

 

A germanizace?

Obranu národa proti pozdější germanizaci vedli katolíci, zejména jezuité. Započali ji koncem 17. století už Bohuslav Balbín a Václav Matěj Šteyer, o sto let později Stanislav Vydra, Gelasius Dobner, Václav Fortunát Durych a další spojovali obranu češství s obranou katolictví proti germanizační a současně proticírkevní politice osvícenského vídeňského dvora. K tomu připočtěme stovky bezejmenných vlasteneckých venkovských kněží, lidových písmáků á la František Jan Vavák a další. Počátky českého národního obrození jsou spjaty s obranou pravověrného barokního prořímského katolicismu, jak to vyjádřil v polovině 19. století moravský vlastenecký kněz a profesor semináře František Sušil: "Církev a vlast v mých spojují se ňadrech, každá půl, každá má moje srdce celé." Být dobrým katolíkem a zároveň dobrým Čechem, vlastencem, je tedy naprosto logické a samozřejmé.  

 

PhDr. Radomír Malý vystudoval Filozofickou fakultu dnešní Masarykovy univerzity. Poté pracoval jako historik Uměleckohistorickém muzeu v Kroměříži, v roce 1972 byl z politických důvodů propuštěn a byl nucen pracovat mimo svůj obor. Aktivně se účastnil vydávání katolického samizdatu a stal se signatářem Charty 77. Po Sametové revoluci byl v Brně zástupcem šéfredaktora deníku Lidová demokracie a mezi lety 1993 a 1994 šéfredaktorem křesťanského týdeníku Světlo. Od roku 1996 vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Radomír Malý je autorem řady odborných článků a publikací, které se týkají především církevních dějin. Své články též publikuje na webu Institutu sv. Josefa a v časopisech Te Deum a Immaculata. Svými názory je v rozporu s liberály a modernisty v rámci Katolické církve v ČR, které kritizuje z tradicionalistických pozic. Předloni vydal knihu Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti Málo známé informace o pronásledování křesťanů. Napsal i knihy Církevní dějiny, Katolíci ve stínu hákového kříže či Je dovoleno bránit inkvizici?.

www.parlamentnilisty.cz

 

http://euportal.parlamentnilisty.cz/A rticles/11701-hus-byl-bludar-a-husiti-sa diste-rika-historik-hajici-inkvizici-kri zove-vypravy-i-bilou-horu.aspxAuthor: dyk # DufeSuso92
Svet2014-02-14101
-
 24% ( 49 people voted )
+
Objektivita. Je to základná podmienka preto aby sa mohli dejiny, história hodnotiť. A hodnotenie by sa malo vyjadriť istou mierou a nezávislosťou. Teológ Malý vždy bude hájiť záujmy kde nezávislosť je spochybniteľná. / Paul Johnson: Dejiny kresťanstva dáva možnosť porovnať historické diania --bez zvýraznenia subjektívneho aspektu--čo vrelo doporučujem záujemcom../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 20:08:07 58d4289b
A pokiaľ sa týka Jána Husa , tak nezvýrazniť jeho podiel na kritike omyloch-chybách cirkvi, cirkevných hodnostárov, vytvorenie predpokladov pre reformáciu cirkvi, /aj Lutherom../ je snahou zvýrazniť neomylnosť čo bola nakoniec-- samotnými hodnostármi -- skoro úplne zrušená až koncom 19- tého storočia!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 20:21:39 58d4289b
Holá kosť nie je povera, ale čarodejníctvo áno? Svätá prostota. Ani diabla niet, všakže?
Malý si trápny šašo, ty sám si heretik, podporovateľ „pápežov“, pokoncilového príklonu k antichristovi, si horší kacír ako všetci katari dokopy. Vyšetrovatelia inkvizítori by sa s tebou nemaznali, ako si môžeš namýšľať, že oni potrebujú tvoju „obhajobu“? ty patríš do úplne inej sekty.
Týchto klamárskych fanatikov treba izolovať, ich nezaujíma pravda o minulosti, oni sú trochu viac ako iba posadnutí, tvária sa, že oni pokoncilisti sú akoby v totožnej organizácii ako tí, ktorých tútormi sa osobujú byť. A preto ako správni sektári hľadajú špinu na svojich nepriateľoch, ale na svojich sektároch ju nemienia vidieť. Slepý vedie slepých do priepasti.
Malé číslo si napísal, nie desiatky tisíc povraždených, ale rovno 6 miliónov. Prepáčte, zmýlil som sa, 6 melónov je horný prípustný limit, takže opravujem, 5 miliónov sadisticky povraždených tými, ktorých ty heretik nazývaš heretikmi.
Malý, rozumieš, že nebyť francúzskej revolúcie, nemohol by si vypisovať tvoje lži? Lebo ktokoľvek by tvoje veľdiela musel najprv scenzurovať, dodať im punc schválenia, dnes od koho pýtaš povolenie? Využívaš plody revolúcie, a tvrdíš, že si v skutočnosti proti nej. Nežiješ náhodou mimo realitu?
„Obete“ francúzskej revolúcie boli väčšinou v rámci zosvárených revolučných táborov. Aj oni sú podľa teba nevinní? Zabitý revolucionár len skutkom smrti sa stáva nevinným? Nakoniec aj zabití revolucionári sú vraj katolíci, len aby Malý na ich smrti parazitoval. Protirevolucionári boli azda horlivými kresťanmi? istá časť áno, ale väčšinou sa jednalo len o boj o moc. Z buričov, čo sa stavali revolučnej vláde naozaj kresťanov nevyrobíš. Francúzsko bolo odkresťančené už predlho pred revolúciou. Aj Ľudovít XVI. bol členom lóže. Kto odvrhol starý režim tak činil nie z náboženských pohnútok.
Nacizmus a komunizmus je bezbožný, ale kto sa na ich vzostupe a priebehu podieľal? Katolíci, alebo už nimi prestali byť? Tí, čo proti komunizmu vystúpili, azda boli katolíkmi a ich dôvody boli katolícke?
Woods je propagandista. Západná civilizácie je jednak mýtus, pretože ľudia sú osobnosti, a nie súčasťou spútaného kolektivizmu, ak by aj niekto sa podieľal na rozvoji vedy, tak len klamár by tvrdil, že on je vedec, lebo je vraj katolík, a teda vraj zásluha všetkých katolíkov (aj podvodníkov ako Malý, ktorý katolíkom nie je, len sa za neho vydáva), kde máte dôkaz o jeho vrelej viere? Čo má spoločné svetská činnosť s náboženstvom, malo by sa to obrátiť, prehlásiť vrahov, lupičov, mordárov, násilníkov za katolíkov a obviniť z ich činnosti celú ich sektu. To už by sa im nepáčilo, parazit sa totiž pricucá k úspechu, nechce trpieť vinou druhých. Katolícka veda, to je vtip ako islamská veda, vy nevidíte človek vedca, vy sa chcete na ňom priživovovať, lebo ste si vybájili rovnaké náboženstvo, ktoré vás vraj spája.
Krížové výpravy boli agresiou, pretože zaniesli ako mor pápeženeckú herézu na územia, po ktorých kráčal Spasiteľ, ukradli Božie chrámy pre svoju zatratenú lživieru. A toľko naivity, vraj pápežovia mali ušľachtilé zámery, nuž ak sa papek pokladal za námestníka Boha, tak upevnenie tohto prudkého bohorúhačstva je potom ozaj ušľachtilé oproti ambíciám malých svetských vládcov.
Krutosti Turkov? Ty si historik? Zamlčuješ jestvovanie Kurdov, a iných národov. Mnohí Turci boli aj kresťania, o čom iste ty sociálny darwinista nevieš.
Pius XII. Poddajník židov vraj zachránil 800000 pred plynovými komorami? Malý papagájuje lži o holohoaxe, ktoré rozširujú presne rovnaké skupiny, proti ktorým sa vraj stavia, ale ak sa jedná o Malého šábesgójstvo, tak sa veľmi rád napije talmudského roztoku.
Najprv ty podvodník dokáž, že plynové komory sa postavili, používali, a potom preukáž, že ak sa niekto vraj do plynu nedostal, tak to zásahom rímskeho väzňa. Pokiaľ by chceli prašivú sektu Nemci vyhubiť, tak nezabráni ich vôli nikto, jediné, čo by čiastočne mohlo byť pravdivé, že heretickí kňazi sa nechali podplácať židmi, aby ich neposlali do tábora. Jedine zákerný špinavec môže ohovárať ľudí, že cesta do tábora je vraždou, a že dajaký papek superman tomu zabránil. Jedine v snoch.
Falošné pasy a krsty, úžasné, takže podvod, len aby ste zatratencom pomohli pred trestom, ich svedomie ste aj tak nezobudili.
V 17. storočí sa rozprávalo po slovensky na značnom území Moravy, ty benešisticko–komunistický „jazykovedec“. Pozrime sa, v akom súzvuku je s českými boľševickými šovinistami.

Lidhja # JojaVime40
-
 59% ( 12 people voted )
+
2014-02-14 20:53:15 b228d228
Lidhjo, plody revoluce jsou zde proto, aby zbavily šlechtu moci a dali ji manipulovatelné spodině. Kdo je ovládá? No přece pejzatí.
Lidská práva jsou ochranou pejzatých, aby mohli v klidu kout svoje spiknutí. Jistěže to dali i chudině, aby si ji získali. Pejzatí ovšem, když už mají vítězství na dosah ruky, chudině LP začíná brát. Postupně, ale jistě. Svoboda slova je omezována, Svoboda pohybu(otisky do pasu), svoboda vyznání, svoboda vychovávat svoje děti, svoboda na majetek(zdanění bohatství) aj.
Vše opět spěje k tomu, proti čemu horuješ. Akorát mocná nebude církev a šlechta, ale pejzatí. V talmudě to je jasně napsáno. A z talmudu vychází protokoly SM. A četla-li si je, musíš uznat že se zatím nevyplnila jen 3.sv.válka.

Demokracie je perfektní a logický nástroj na ovládaní tupých mas soukromníky. Kdo má největší vliv v demokracii? Ten kdo má nejvíce majetku. Dnes je sice Internet, ale ten bude za chvíli v dupě taky. Nebude omezen přímo, protože okamžitě vznikne soukromý internet, jako svého času býval CZ free net(i na SK byl). Lidi si budovali svou infrastrukturu. Nicméně vzniknou postupně nové, dnes ještě neznámé, postupy, jak šířit žido-pravdu. jistě, bude možné anonymně šířit osvětu, ale nikdo tomu nebude věřit, nebo číst. Vznik tištěných médií byl taky z počátku neutrální a všichni si mohli hlásat co chtěli. Ale pak to začali pejzatí skupovat jedno po druhém a nyní vlastní 95% všech médií(krom sítě) na Západě.
Pokud si lidi budou budovat svou infrastrukturu, tak židi začnou skupovat fabriky, které vyrábí součástky na toto a přestanou to produkovat. Otevřít továrnu na tyto věci není jen tak. Na to je třeba technologické zázemí, vědce, know-how...

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-14 23:44:30 5d992412
nuž, niekedy stačí človeku len nadpis .... Čo to tu autor nacvičuje?

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 6 people voted )
+
2014-02-15 10:10:36 4e620526
Obhajoba alebo zatracovanie upaľovania. Som pravoslávny u nás sa neupaľovalo neexistuje ani jeden záznam o takýchto činoch. No keď mam byť objektívny tak si treba prečítať v akých krajinách bolo najviac upálených ľudí. Boli to predovšetkým Evanjielicke krajiny. Kalvin a Luther vyzývali aby bolo čarodejníctvo vykorenene upaľovaním. Anglicko, Nemecko či Švajčiarsko práve v týchto krajinách bolo najviac upálených. Upaľovalo sa aj v Taliansku, ale kedy v obdoby keď Rím bol dobytý Lutheranmi.

STOPA # QadyVyna05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 11:40:01 b03dd0fe
loading...
Blá-blá-blá. Autor si se rie do huby.
Pock # SihySuri34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 12:44:51 c16eba66
S Inkvizíciou to bolo asi takto:
1. Inkvizícia (od: inkvidere-vyhľadávať) vznikla v 12. str. v Španielsku ako obranná reakcia na infiltráciu cirkvi židmi a muslimami, ktorí sa dostali podvodne na vysoké miesta cirkvi a tam škodili a šírili bludy. Treba si uvedomiť akú veľkú moc mali duchovní v časocj kedy 95 perc. obyvateľstva bolo negramotných a neexistovali masmédiá.
2. Na všeobecné prenasledovanie kacírov sa rozšírila I. až o storočie neskôr po rozšírení katarského bludu v južnom Francúzsku. Faktom ostáva že počas španielskej inkvizície bolo na smrť odsúdených len asi 2 percentá obžalovaných, mučenie bolo použité len u asi 4 perc. obvinených a prepustený po výsluchu bol každý druhý. Trest mal mnohokrát duchovný charakter-napr. nosenie kajúceho rúcha, milodary pre chudobných, púť na sväté miesto, odriekanie modlitieb apod.
3. Mučenie malo presne stanovený postup, mohlo sa použiť len po schválení a za prítomnosti tribunálu, nikdy nie na vynútenie priznania, iba v prípadoch že obvinený niečo tajil alebo jeho výpoveď bola rozporuplná.
4. Upaľovanie čarodejníc bola predovšetkým doména protestantských krajín, hlavne Nemecka, Anglicka a severských krajín kde spadala plne pod svetskú súdnu právomoc. v Taliansku, Španielsku a katolíckej časti Rakúsko-uhorska bolo za čarorejníctvo behom niekoľkých storočí upálených len pár desiatok osôb (uvedomte si že na tehdajšej úrovni spoločenského vedomia sa paranormálne javy vysbetľovali ako spojenectvo s diablom). Inak na každej dedine bola nejaká tá vedma, babka ktorá zareikala choroby alebo liečila, dávala níápoje lásky a pod. a nikto tieto ženy neupaľoval.
5. NIektoré hony na čarodejnice si vynútila lúza z panickej hrôzy pred nevysvetliteľnými javmi, cirkev s tým nemala nič spoločné.
6. V R-U zakázala čarodejnícke procesy Mária Terézia, posledný takýto proces bol v európe v kalvínskom Švajčiarsku v r. 1903.
7. Veľká časť záznamov o inkvizičných procesoch je verejne dostupná vo Vatikánskych archívoch a zčasti aj na internete, kto vie po latinsky môže si počítať.

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 16:10:08 55e54add
"Faktom ostáva že počas španielskej inkvizície bolo na smrť odsúdených len asi 2 percentá obžalovaných, mučenie bolo použité len u asi 4 perc. obvinených a prepustený po výsluchu bol každý druhý. "
A vieš aj to, po aké percento je to v bohumilá činnosť a od akého zverstvo, Generál? A podľa akého kľúča mám hodnotiť pomer vrážd a mučenia, aby som vedel, či mám prehodnotiť aj názor na fašizmus a stalinizmus, tam to mučenie ťahalo za kratší koniec.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 17:20:37 c16eba66
[S Inkvizíciou to bolo asi takto:]---A máme všetko vyjasnené a upresnené!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 17:32:20 b229bd0c
Ako som kdesi vedľa-tu- písal každé presadzovanie náboženských a iných "ideológií" vždy naráža na odpor! A monoteizmus ktorý začal vládnuť vtedajším svetom ,.pod taktovkou židov , nadobudol novú podobu--presadzovanie vééľmi "lukratívneho" na tú dobu --islamu--! Začalo sa presadzovať: nevídané číslice, zdravotníctvo..aj operácie hlavy, matematika ..nekonečnosť, nula, astronomia...aaa. Teda čo s tým a "naši" Rímsky vymysleli alternatívu....v podobe násilia. Tá alternatíva vyvrcholila ktoréhosi pápeža v 19. storočí kde preklínal istého človiečika mukami.. ktoré súvisia so zodratím z kože, natretím medom , a pustením nejakého..hmyzu.. Teda ak to sú správne info . tak môj komentár je opodstatnený!Ešte šťastie že sa neomylnosť /presadzovaná Jezuitmi --Ignácom z Loyly-- /obmedzila na oblasť tuším morálky a cirkevných "možnosti"..či záležitosti.A" dogmati..stický vývoj " pokračoval pod taktovkou.. prvotných monoteistov.. "kde sa dvaja bijú...." A peklo ..oheň ..
klopi # BadiToda49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 17:55:19 58d4289b
Pock:
No, určite to bolo oveľa menej než ako poslali na 2. svet komunisti, nacisti a iní ateisti.

General Guderian # TyroMury04
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 20:16:02 55e54add
Nič zvrhlejšie a klamnejšie som o kresťanstve nečítal. Kresťanstvo to je genocída Slovanov a zničenie Slovanskej kultúry, desiatky miliónov mŕtvych. Vatikán vždy spolupracoval s talianskou mafiou, finančnými elitami a svetovou mocou. Kresťanstvo udržiava ducha človeka v poslušnosti, v otroctve, v nevedomosti, Vatikán a jeho verní si klamstvom a krádežou prišli k obrovským majetkom, vid. ČR v súčasnosti. Vatikán a jeho cirkev si vyslúžili označenie najbohatšia s.r.o. na svete. Bohatým brali veľa, chudobným málo, Vatikán, s.r.o. vlastní bohatstvo generácií ľudí. Vatikán, s.r.o. neslúži ľudskému duchu, Vatikán, s.r.o. je perpetum mobile na bohatstvo, je zákonom nepostihnuteľná, zotročuje deti krstom vo veku, keď nevedia rozprávať, myslieť a brániť sa, keď sa nevedia rozhodovať. Kresťanská cirkev je produktom podvodníkov, nemá božský pôvod a nemá s bohmi nič spoločné. Bohovia ľuďom pomáhali a neničili ich.
Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 6 people voted )
+
2014-02-15 20:31:15 55ede32f
Odpovedáš na otázku, ktorú som nepoložil. Odpovedz na tú položenú, Generál.
Okrem toho, že nacisti neboli ateisti a ani komunisti nerobili to čo robili v mene ateizmu. Ale to indoktrinovanému ťažko vysvetliť.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 22:26:54 c16eba66
hlavně se občané musí vypořádat se zločiny katolické církve stamiliony obětí, miliony znásilněných dětí , miliony upálených a umučených lidí ,článek je naprostá zvrácenost ,katolický fundamentalista úplně převrací dějiny, církve slouží k tomu aby otrok měl skloněnou hlavu a poslouchal své pány ,a kdo se vzepřel toho pedofilní katolická sekta i jiné jednoduše upálili , film Kladivo na čarodějnice je podle předlohy návodu katolické sekty na mučení lidí a přímo podle zápisů z procesů mučení a upalování na Šumpersku http://www.youtube.com/watch?v=UeYCguOh7t0

Jan Zizka z Trocnova # TytaJumi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 02:25:41 4df25ab1
podle vatikánského převraceče dějin byl Hus bludař ,když požadoval dodržování desatera ,zvrácenou pedofilní katolickou sektou Dopis papeže Martina V. polskému králi z roku 1429 nabádajícího k vyhlazovací válce proti českým zemím.czechfreepress.cz/jiri-krutina/neco-z-histo
rie-vztahu-rimske-cirkve-k-ceskemu-narodu.html , katolická sekta se k českým zemím chovala hůř jako nacisti http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=5407&mode=nested&order=0&thold=0#hitler

Jan Zizka z Trocnova # TytaJumi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 02:31:37 4df25ab1
Zvrhlost vyprodukovana nejakym polosialenym PR knazom...
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 12:58:18 bc8167a0
Na vytriezvenie z bludov v clanku vrelo doporucujem:
Friedrich Nietzsche: Antichrist

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 13:00:38 bc8167a0
Nízko hodnotený príspevok


slavka # MegaPiqy41
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-02-16 13:52:57 55879132
One, to myslíš vážne? Veď Nietze bol úbožiak. A takýto vám pomútili hlavy.....
slavka # MegaPiqy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 13:54:42 55879132
A kto pomútil hlavy kresťanom v Stredoafrickej republike? Snáď ten úbohý Nietze?
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:30:13 c16eba66
Miera objektivity by sa zvýšila, ak by autor Maly zároveň doplnil: k prečítaniu " Utajované dejiny cirkvi."..čo vrele doporučujem každému vy-- Googlovať!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 18:25:44 58d4289b
Slavka,
ak ty povies o Nietzschem, ze bol uboziak, mala by si to nejako dolozit ;). Ze je niekto uboziak sa da povedat o hocikom ale taky sud vyniest to chce odvahu. Si expert na titulovanie poprednych filozofov slovom uboziak? Na zaklade akych predpokladov a uvah tak konas?

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 00:03:47 bc8167a0
Stačí jeho nihilizmus a čo to spôsobilo pre mnohých - to je jeho ovocie, žiadna chvála, ale cesta do záhuby. Nakoniec, bol regulérny šialenec. Takže, áno, úbožik
slavka # MegaPiqy41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 09:03:36 55879132
Slávka Nietzche nebol Ježiško, nie je vzorom ani autoritou o ktorej môzeš tvrdiť že pomútil hlavy širokým masám... To len Tebe treba nejaký protivzor v rámci duality.. Je to príklad - a ten príklad - odstrašujúci - slúži zase len Tebe-.. :-)
S bláznami sa tu moc neoháňaj, navštív nejakého svojho známeho psychiatra a popýtaj sa ho ako mnohých jeho pacientov mátajú náboženské predstavy... Potom píš - objekívne.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 10:15:29 b228427e
slavka, popravde, precitala si aspon NIECO, co napisal alebo hovoris zo skusenosti z druhej ruky, kere ti porozpraval tvoj ujo knaz?
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 10:20:35 bc8167a0
No toto :
V r. 1889 utrpel Nietzsche v Turíne nervové zrútenie a žil potom až do r. 1900 pomätený pri svojej sestre Elisabeth Försterovej...
Takže si radšej vyhľadaj fakta...
„Čo je dobré? – Všetko, čo v človeku zvyšuje pocit moci, vôľu mať moc a samotnú moc. Čo je zlé? – Všetko, čo zo slabosti pochádza … Slabí a nepodarení nech zahynú: to je prvá veta našej lásky k ľuďom.
Až budeš starý a nevládny, tak radšej umri...) Pekná filozofia humanity a ľudskosti..

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 11:09:02 b2292c6c
Michal no a čo ?
Tvoja reakcia je totálne mimo toho čo som napísal aj mimo toho čo si myslím..
Takisto ja s tou filozofiou nič nemám, mám inú živ.filozofiu.. Vôbec nerozumiem o čo Ti ide.. Koľkí už umreli biedne.. Teda naozaj neviem s kým s čím prečo - mi oponuješ..

Ten Nietzche sa Vám hodí do nábožesnkých karát.. Jeho diela zneužili nacisti a Vy v tom pokračujete zase iným spôsobom...

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 11:25:47 b228427e
No toto :
Moja reakcie nie je totálne mimo, ale tvoja. Slavka napísala, že Nietzsche bol úbožiak, nick one žiadal doloženie údajov, doložil som, že sa ku koncu života zbláznil, to je fakt. Ďalej Nietzsche svojou filozofiou ovplyvnil mnohých ľudí, takže, to, čo si jej písal nebola pravda..Veď si sám protirečíš, keď píše, že jeho diela zneužili nacisti a pritom píšeš :
"... nie je vzorom ani autoritou o ktorej môzeš tvrdiť že pomútil hlavy širokým masám... "


To, že neovplyvnil toĺko ľudí ako postava Ježiša ešte neznamená, že jeho filzofia neovplyvnila široké masy ľudí..
A tvoje záverečné obvinenie ma necháva ľahostajným..)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 11:43:36 b2292c6c
to ze to nietzsche ku koncu zivota nezvladol :) je jedna vec. to, ze to bol prvy vazny kritik RKC kera tu sirila hovadiny a zlo milenia je vec druha. to, ze mal myslienky, ktore napisal a nie kazdy sa s nimi stotozni je jedna vec. to, ze tento clanok je plny bludov je vec druha.
nabozenstvo ako take, tak k tomu mam jedine video :D, ktore prikladam

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 11:51:37 bc8167a0
one :
Si úplne mimo, až si myslíš, že zrovna on bola prvý vážny kritik RKC..) Či je ten článok plný bludov ? No, historik zrovna nie si a či je plný bludov, o tom by sa mohli baviť renomovaní historici u opačných táborov a názorov a nie nejakí nickovia, ktorí o tom vedia kulové..)


Napríklad, vláda Alžbety I...
"Uvádí se, že během jednoho roku vlády této panovnice bylo z důvodu odlišné konfese popraveno zhruba stejně lidí, jako za celou dobu (331 let) existence katolické inkviz
ice
- 3000 až 5000 osob.[
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta
_I
.michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 11:59:57 b2292c6c
one :
A odrazu sa zisťuje, že panovníci mimo RKC si tiež veselo zabíjajú pre "svoju vieru" a náboženstvo, ale, samozrejme, to je marginálne, a to nepíšem milónové obete roznych režimov, ktoré sa hlásili k ateizmu, ako Leninove ZSSR po roku 1917...Koľko ľudí tam popravili a za aký krátky čas..A nepopravovali tam katolíci RKC, ale vyznavači dialektického materalizmu, vedeckého ateizmu...) Čo ty na to ?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 12:05:13 b2292c6c

Ateista tvrdí: Kresťania majú na svedomí viac ľudských obetí, ak prihliadneme na počet všetkých obyvateľov planéty v čase páchania zločinov. Teda kresťania sú zločinnejší.


Aká je pravda?


Počet obyvateľov okolo roku 1450 dosahoval asi 500 milionov rástol veľmi pomaly. Na 2,5 miliardy vzrástla ľudská populácia až niekedy v roku 1950.
Počet obetí križiackych vojen a inkvizície a pod. sa odhaduje na 200 tisíc za 500 rokov. Štatisticky by to bolo 400 zavraždených za jeden rok a v percentách to je 0,00008 (nula celá osem stotisícin) percenta vtedajšej celosvetovej populácie. Za rok.


Teraz sa pozrime na zločiny ateizmu. Počet obetí ateizmu, vyjmúc cca miliardu obetí interrupcií za 50 rokov, dosahuje cca 100 miliónov. Za polstoročie. To je priemerne 2 milióny povraždených za jeden rok. Z celkového počtu obyvateľov na Zemi z roku 1950 (2,5 miliardy) to percentuálne predstavuje 0,08 %. Každý rok.


Zhrňme si to:
kresťania zavraždili ročne 0,0008 % z celkovej ľudskej populácie.
ateisti zavraždili ročne 0,08 % ľudskej civilizácie.
Počet obetí kresťanstva je teda len jedným percentom z počtu obetí ateistických ideológií.
Ateistické ideológie dokázali vyvraždiť percentuálne porovnateľný počet obetí ako kresťania už na štvrtý deň popoludní.


Zločinnosť ateizmu a kresťanstva je teda porovnateľná - ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.
Gigantická zločinnosť však viac udrie do očí, ak si porovnáme konkrétne spoločenské systémy a dejinné udalosti. Tak napríklad Veľká francúzka revolúcia a následné tragické udalosti si vyžiadali počet obetí, ktorý sa blíži k hrôzostrašným 5% obyvateľov krajiny. Na toto obdobie sú ateisti hlásiaci sa k sekulárnemu humanizmu obzvlášť hrdí. Na hodinách dejepisu sa vyučuje, že to bolo obdobie tzv. "osvietenstva".
No asi na vrchole pyramídy bude experimment súdruha Pol Pota. Ten so svojimi Červenými Kmérmi dokázal vyvraždiť až jednu tretinu obyvateľov svojej krajiny ( niektoré zdroje hovoria o 50% ! )


Pár informácií..)

michal # RabyFaso02
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 12:11:42 b2292c6c
michal: hráš sa s číslami. Pekne. Ale sú aj iné vysvetlenia ak na to ideš takto - počet zavraždených na rok v percentách populácie (úžasná jednotka) je pri tom čo udávaš ako kresťanstvo je výrazne nižšia preto, lebo mali na vraždenie oveľa primitívnejšie prostriedky.
To ani nehovorím o tom, že mi nie je celkom jasné, čo si predstavuješ pod pojmom "počet obetí ateizmu" a napríklad ako chceš porovnávať súdruha Pol Pota a jednu tretinu obyvateľstva povedzme s Katarmi - "zabite ich všetkých, boh si svojich spozná".

Než začneš reagovať by som rád zdôraznil, že mi je úplne jedno kto vyvraždil viac koho. Čo týmto príspevkom chcem povedať, že si vyberáš a ohýbaš dáta tak aby ti vyšlo čo potrebuješ a tak je výpovedná hodnota nula celá nula nič.

Krovak # FugePuty85
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 12:54:29 c3928a4c
Krovak :
Ale kdeže, výpovedná hodnota je dobrá.Že píšeš nula je len tvoje želanie..Neohýbam data, sú tam čísla a tie sú jasné.Že si nepochopil, tvoj problém..Už len to, že ti je jedno kto koho viac vyvraždil poukazuje na tvoju nulovú objektivitu..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:03:08 b2292c6c
nietsche?
o neboztikoch (tak tu ten pojem sadne jak rit na serbel) len v dobrom, bo zhorite v pekle :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 13:03:29 5cf504d8
o nie misko, tak to ja sa radsej pridavam na stranu krestanov, este by sa mi mohlo stat ze dakoho zabijem :)))
pravdepodobnost je 100x vyssia...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 13:05:54 5cf504d8
ja sice viem, ze sa copy - paste clanky radsej ponechavaju povodne, ale su v tych statistikach zahrnute aj napr. dobove je.backy medzi prislusnikmi roznych nabozenstiev?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:08:21 5cf504d8
kucma :
Relativizácia toho, čo som napísal ti nepomože, ty uznávaš špageti príšeru, takže žiadne kresťanstvo...)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:10:22 b2292c6c
no tak, tak.
takze pastafariani, pokial mi je zname, nemaju na svedomi este ani jednu vrazdu, kdezto apastafariani kopu.
jednoznacne vyhrava tato ideologia :)

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 13:16:27 5cf504d8
a mas tam chyby, nie ateista tvrdi ale hocikto tvrdi a nie, nenapisal ale skopcil...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:18:46 5cf504d8
jeziskove huslicky, ved autor toho co si prilepil este aj francuzsku revoluciu pripisuje ateistom...
a ze ci ty vies preco a voci komu sa vtedy vzburila vtedajsia vacsina obyvatelstva?
kto mal vtedy najvacsiu moc a nemusel platit dane?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:24:41 5cf504d8
kucma :
Tvoja argumentácia to fakt vyriešila, možno pre žiačika osobitnej školy..) Chybu v tom ateistovi , čo tvrdím nemám, hocikto to netvrdí, napríklad kresťan nebude tvrdiť, že kresťanská ideológia je zločinejšia ako ateistická...) A niečo som napísal, niečo som skopíroval, takže nie všetko, čo som na tú tému písal je skopírované.
Radšej sa zamysli nad podstatou informácie a nie nad blbosťami a podstata je takáto :
Zločinnosť ateizmu a kresťanstva je teda porovnateľná - ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.
..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:34:12 b2292c6c
misko pleties si hrusky s jablkami
sustredujes sa na dokazanie toho, ze RKC vyvrazdila menej ludi ako vsetci ostatni dokopy, no ale to je pochopitelne...
sustred sa radsej na to, aby si konecne uvidel akych bludarov podporujes. ver si v co chces ale preco podporujes oranizaciu na zotrocovanie populacie to nevim.
my co vieme si robime svoje a trpezlivo cakame kym sa ludia poprebudzaju a prestanu svoju energiu rozdavat parazitickym organizaciam ako su tie krestanske, moslimske, ci hebrejske...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:38:52 bc8167a0
kucma :
"jeziskove huslicky, ved autor toho co si prilepil este aj francuzsku revoluciu pripisuje ateistom...
a ze ci ty vies preco a voci komu sa vtedy vzburila vtedajsia vacsina obyvatelstva?
kto mal vtedy najvacsiu moc a nemusel platit dane? "
Netrep hlúposti, žiadna vačšina sa vtedy nevzbúrila. Máš ty vôbec potuchy, čo vystrájali vodcovia tej revolúcie, všetko "kvalitní" ateisti ? humanisti...) pochybujem..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:39:08 b2292c6c
"napríklad kresťan nebude tvrdiť, že kresťanská ideológia je zločinejšia ako ateistická...)"
blik blik...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:39:41 5cf504d8
okrem toho tu pises citujem: zlocinnost ateizmu a krestanstva je teda porovnatelna.
ano ideologie bez boha su zlocinnostou porovnatelne s tymi, ktore si beru do huby jezisove ucenie.
nakoniec vsetky ideologie su len myslienky idiotov, ktori si chcu presadit svoje.

one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 13:41:03 bc8167a0
kucma :
"sustred sa radsej na to, aby si konecne uvidel akych bludarov podporujes. ver si v co chces ale preco podporujes oranizaciu na zotrocovanie populacie to nevim.
my co vieme si robime svoje a trpezlivo cakame kym sa ludia poprebudzaju a prestanu svoju energiu rozdavat parazitickym organizaciam ako su tie krestanske, moslimske, ci hebrejske..."


Ja som teista, nepísal som, že som členom RKC a nikoho nepodporujem..) Dal som sem len niektoré informácie a fakta na vyváženie objektivity..Že niektoré náboženstvá zotročujú ľudí, tak to súhlas..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:41:10 b2292c6c
dobre si sere do huby ten michal :D, co, kucmo ? :D
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:42:14 bc8167a0
michal vsetky cirkvi zotrocuju ludi, nie len niektore
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:43:10 bc8167a0
one :
" zlocinnost ateizmu a krestanstva je teda porovnatelna."
Typický príklad vytrhnutia z kontextu a prekrútenia zmyslu z tvojej strany...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:43:16 b2292c6c
one :
To skor ty si serieš do vlastnej huby..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:43:53 b2292c6c
skus si nepliest nicky.

"Netrep hlúposti, žiadna vačšina sa vtedy nevzbúrila. Máš ty vôbec potuchy, čo vystrájali vodcovia tej revolúcie, všetko "kvalitní" ateisti ? humanisti...) pochybujem.."

vzburila sa vacsina, vzburila sa proti absolutistickej vlade mensiny. ano chceli znicit slachtu a duchovenstvo.

co o tom vies ty?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:47:25 5cf504d8
michal: keď tak chceš, prosím:
poprvé: "Počet obyvateľov okolo roku 1450 dosahoval asi 500 milionov rástol veľmi pomaly. Na 2,5 miliardy vzrástla ľudská populácia až niekedy v roku 1950.
Počet obetí križiackych vojen a inkvizície a pod. sa odhaduje na 200 tisíc za 500 rokov." - uveď mi prosím dôvod, prečo si zvolil práve 500 rokov a ktorých 500 rokov. Podobne uveď a zdôvodni vybraný interval pre druhú porovnávanú skupinu. Ak je to "lebo sa mi chcelo" (presnejšie "lebo sa mi hodilo") ťažko to bude relevantná hodnota.
Po druhé: porovnávaš neporovnateľné - hovoríš o obetiach ateizmu. Kto / čo je to ten ateizmus a v mene akej myšlienky zabíjal? Nebolo by potom správne započítať do obetí kresťanstva aj konflikty kresťanov ako takých, povedzme taká tridsaťročná vojna?
Po tretie: nejako si obišiel tých 100% Katarov, alebo čo tak vyvraždenie Jeruzalema pri prvej križiackej výprave - tam je to tuším podobné číslo.

A ešte raz, mne je úplne jedno kto ich vyvraždil viac, komu prisúdiš viac zárezov na pažbe, kto bude väčší frajer (teda v tvojom prípade teda menší frajer). Väčšina tých ľudí by dnes bola mŕtva tak či tak a ak zomreli násilnou smrťou je to smutné, ale život je už bohužiaľ taký. Ak ich všetkých oplakávaš je to na tebe. V tejto diskusii je však problém ten, že si dal argument a jediná jeho obhajoba je "lebo je to tak správne" - lenže v skutočnosti to znamená "mne sa to tak páči". A ak teda sa budeme baviť o tvojich "argumentoch", tak sú veľmi, veľmi chabé.

Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 13:52:38 c3928a4c
kucma :
Žiadna vačšina sa nevzbúrila. To bola asi taká vačšina, ako keď prišli robiť revolúciu do Ruska v 1917 organizovaní a dobre platení "revolucionári" financovaní majiteľmi bánk v USA a inde..No nič, škoda času..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:53:33 b2292c6c
hm, tak nakoniec este z toho vyjde, ze za tym boli zidia a nie ateisti :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:58:15 5cf504d8
Komunizmus je len jedna z lóží slobodomurárov. Asi v strede pyramídy.... Takže súvisí aj s osvietenstvom (jedno z najväčších ziel), ale to hlavy poplatné 40 roč. vymývaniu mozgov nie sú schopné pochopiť. Museli by vééľa študovať, aby zistili, že aj obete napr. inkvizície a križ. vojen boli nepatrné v porovnaní s inými a že to biolo celkom inak. Napr. skúste si znovu prečítať tento článok - len na začiatok.....

slavka # MegaPiqy41
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-02-17 14:10:03 55879132
"jedno z najväčších ziel"
slavka...co uz by bolo dobre na tom, ak sa ludia vlastnym rozumom snazia nahradit politicku a nabozensku autoritu, ze???

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 14:17:09 5cf504d8
Gejza :
"V r. 1889 utrpel Nietzsche v Turíne nervové zrútenie a žil potom až do r. 1900 pomätený pri svojej sestre Elisabeth Försterovej..."
(Poznamka: V slovencine sa niekto moze nervovo zrutit a nie utrpiet nervove zrutenie...)

Nepodstatné, čo píšeš v zátvorke. podstatné je len to, že sa nerovove zrútil a bol pomatený...
"tak neodtinaj druhu polovicu vety:
"V r. 1889 utrpel Nietzsche v Turíne nervové zrútenie a žil potom až do r. 1900 pomätený pri svojej sestre Elisabeth Försterovej, vydatej za chýrneho antisemitského a populistického agitátora, ktorá sa okamžite pustila do falšovania viacerých Nietzscheho spisov v ideologickom duchu svojho manžela."
lebo tym umyselne dezinformujes inych... "
Nikoho nedezinformujem, to si zas len prekrútil, to, čo si tam pridal sa netýka jeho zdravotného stavu, ale iných reálií, ktoré som neriešil.

"„Čo je dobré? – Všetko, čo v človeku zvyšuje pocit moci, vôľu mať moc a samotnú moc. Čo je zlé? – Všetko, čo zo slabosti pochádza … Slabí a nepodarení nech zahynú: to je prvá veta našej lásky k ľuďom. A k tomu im treba ešte aj dopomôcť. Čo je hanebnejšie ako nejaká neresť? – Súcit s činmi nepodarených a slabých – kresťanstvo…“
Námietky sa teda zakladajú na názore, že kresťanstvo oslabuje alebo ničí prirodzenú chuť do života."

A hned to ma uplne iny vyznam, nie...? "
Nemá, ty nevidíš jeho rasizmus a nehumánnosť.Napríklad :
"Preto považoval Nietzsche súcit za nepriateľský životu a nihilistický; vraj ruší sily, ktoré schvaľujú svet, vôľu mať moc a vzostup k nadčloveku. A heslami rovnosti, spravodlivosti a súcitu si vraj biedni, nepodarení a slabí chcú presadiť svoje vlastné nároky na moc proti silným a život schvaľujúcim povahám. Na tomto podklade sa dajú vysvetliť aj mnohé Nietzscheho politické názory, napr. jeho odmietanie demokracie, liberalizmu a socializmu, ale aj schvaľovanie vlády elity, novej aristokracie nadľudí."


"Tiez by ma velmi zaujimal veriaceho vyklad vyrazu "uboziak"...? Povazuje veriaci tento vyraz za synonymum vyrazu "ateista", alebo je tento vyraz vyjadrenim jeho standardneho chapania ludskych kvalit kazdeho, kto nema zaujem o krestanstvo, alebo sa tento vyraz len stal najnovsou sucastou krestanskeho stupnovania vyrazu "ateista", napriklad: ateista - uboziak - totalne hovado...?"
To sa spýtaj Slavky. Ja nepovažujej ateistu za úbožiaka a ani teistu.Ľudský úbožiak na základe svojich skutkov totiž može byť každý z nich..

michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 14:38:48 b2292c6c
Hahaha Michal s Tebou je škoda sa baviť..
Vraj zločiny ateizmu - no to je k.kt... :-))))))
Si padnutý na kotrbu, všetky zločiny boli dielom konkrétnych ľudí.. Nie teizmu ateizmu alebo iného izmu..

Ideologické zločiny sú vždy len zločinmi fanatizmu.. Je to jasný spoločný menovateľ a zbytočne to budeš deliť na zločiny teizmu/ateizmu..

No toto # DyvuVeqi71
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-02-17 14:54:00 b228427e
Krovak :
1.pretože tých obetí 200 tisíc sa dosiahlo až za dlhé obdobie 500 rokov...Zatiaľ, čo druhá skupina stihla povraždiť 100 mi.l ľudí za krátke obdobie 50 rokov..Až ti nevyhovujú %, tak to napíšem takto, aby si to mal relevantné.
Prvá skupina 200 tis. obetí
Druhá skupina 100 mil. obetí
Bez ohľadu na počet rokov a historické obdobie, druhá skupina povraždila 500x viac ľudí ako 1 skupina.% si vyrátaj sám...
2.Ateizmus bol súčasťou štátnej ideológie, takže porovnávam porovnateľné, rovnako, ako ty porovnávaš vraždenie počas krížových výprav...
3. U katarov si radšej zisti, kto tam prvý začal vraždiť a koho a potom možeme diskutovať..)
Opakujem, moje argumenty nie sú chabé, aj keď sa ti to nepáči, dal som určité čísla, ktoré jasne dokazujú, že počet obetí od RKCje nižší ako počet obetí režimov, ktorý mali ako súčasť štátnej ideológie aj ateistickú ideológiu...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:09:36 b2292c6c
Michal prirátaj aj toto k teizmu.. :-))
http://ateisti.sk/kolko-ludi-zabil-boh/

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:13:53 b228427e
Nízko hodnotený príspevok


michal # RabyFaso02
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-02-17 15:16:53 b2292c6c
one, michal, prirataj este k tym krestankom aj obete vojnoveho salenia sa USA od hirosimy az dodnes, oni maju tiez oficialne statne nabozenstvo krestanstvo.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:19:50 bc8167a0
No toto :
Riešil som zločiny režimov s ateistickou ideológiou v porovnaní so zločinmi RKC. RKC nezahrňuje všetky vetvy teizmu a ani kresťanstva, tak to láskavo pochop..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:21:11 b2292c6c
No Miško ani ja nemôžem za to že Ty nechápeš že trepeš hlúposti...
Dám Ti otázku: Ježiš bol obeťou teizmu alebo ateizmu ? Zabili ho ateisti alebo teisti ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 15:21:24 b228427e
one :


Riešil som zločiny režimov s ateistickou ideológiou v porovnaní so zločinmi RKC. RKC nezahrňuje všetky vetvy teizmu a ani kresťanstva, tak to láskavo pochop..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:23:03 b2292c6c
michal, este pre uplnost a objektivitu:

ateizmus nie je ideologia. ateizmus je absencia viery v existenciu boha alebo bohov. ako moze byt absencia niecoho nieco? toboz ideologia. ateisti maju tie vase rozpravky na haku a uz vobec koli tejto absencii viery v rozpravky nebudu niekoho zabijat. to, co ty nazyvas obetami ateizmu boli obete sfanatizovanych idiotov a mocibaznych politikov, nie ateizmu...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:23:59 bc8167a0
michal: no aspoň nejaké argumenty. A teraz tých 100% v Jeruzaleme a tú tridsaťročnú vojnu - kresťanstvo bolo súčasťou štátnej ideológie u oboch táborov a za tých tridsať rokov sa len nemecko zdecimovalo skoro na polovicu, tak poď - zdôvodňuj.
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:25:35 c3928a4c
No toto :
Nie si schopný pochopiť, kedy si prehral, takže si otázky klaď tak sám sebe..) A nie si diskutér, ktorý sa snaží objektívne diskutovať...Nemám záujem strácať s tebou čas, aby som odpovedal na tvoje otázky, ktoré sa netýkali toho, čo som písal v príspevkoch..)

michal # RabyFaso02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 15:26:37 b2292c6c
Co som prehral ?? Ja nič nehrám to Ty sa hráš na skupinky... Teisti vs ateisti..
Nevieš odpovedať ? Bojíš sa že teisti ?

Tak už netáraj hlúposti..
Ateizmus nemal nikdy dôvod zabíjať a a nie je dôvod mu pripisovať nejaké zločiny.. Neviera v boha ešte nikoho nikdy nezabila a ani nemá dôvod zabíjať. likvidovať či ničiť..

Navyše štatistiky uvádzajú že ateistov je asi tak dokopy 15%. Takže ak ateistická ideológia zabíjala potom tam zohrali teisti svoju bratovražednú úlohu...

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 15:31:37 b228427e
No toto :
"Ateizmus nemal nikdy dôvod zabíjať a a nie je dôvod mu pripisovať nejaké zločiny.. Neviera v boha ešte nikoho nikdy nezabila a ani nemá dôvod zabíjať. likvidovať či ničiť.."
Teológia RKC nemala nikdy dovod zabíjať a nie je dovod jej pripisovať nejaké zločiny. viera v Boha ešte nikoho nezabila a ani nemá dovod zabíjať, likvidovať, či ničiť...)))
Ty si proste hlupák, ktorý nechápe, ako sa dajú ideológie, teológie, konkrétnymi osobami zneužiť aj na zločiny.. Mimochodom taký Lenin, PolPot, boli všetko ateisti..
Už na teba tu v tejto téme nebudem reagovať..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:47:11 b2292c6c
Tak to už je koniec!Komunizmus,je jedna z lóži slobodomurárov. Pridaj ešte ateistu,to bude druha z lóži slobodomurárov .Tretia z lóži bude určite RKC a na židov netreba zabudnúť. A JE TO!!! To bude zmeska.Písať o 40 ročnom vymývaní mozgov za komunizmu,ktorý ani nikdy nebol,tak to nieje nič iné ako stáť v mláke s veľkou palicou a trepať s ňou po mláke. Každý bude ošpljechaný ,len RKC bude čistá.Mozog sa dá vymyť aj inak. Kóóóóľko je nato spôsobóóóv! Úbožiak môže byť kto koľvek a hlavne Ten čo sa hrá na niečo iné,ako v skutočnosti je!
No a tie "presné"čísla, udávajúce obete za RKC a režimov v ktorom hrala úlohu aj ateistická ideológia,hovoria o "veľkom matematikovi a historikovi "v jednej osobe.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:51:04 b2298b25
one :
"ateizmus nie je ideologia"
Nemáš pravdu...
Ideológia podľa marxizmu-leninizmu je sústava názorov, ideí, teórií a pod., v ktorých spoločenská skupina (trieda) vyjadruje, uvedomuje si a zdôvodňuje svoje ekonomické a spoločenské postavenie a záujmy. Základnými formami ideológie sú: politika, právo, morálka, náboženstvo, filozofia.
Vedecký ateizmus je neoddeliteľná súčasť a stránka marxisticko-leninského svetonázoru
Takže ateizmus je ideológia napríklad pre marxistov...michal # RabyFaso02
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 15:52:50 b2292c6c
Michal napísal si
Ty si proste hlupák, ktorý nechápe, ako sa dajú ideológie, teológie, konkrétnymi osobami zneužiť aj na zločiny..

No vidíš - a máme to tu - Tvoje priznanie pravdy - že nie ideológie zabíjali ale konkrétne osoby ich zneužili.. A to som Ti predsa písal od začiatku
Si padnutý na kotrbu, všetky zločiny boli dielom konkrétnych ľudí.. Nie teizmu ateizmu alebo iného izmu..

Ideologické zločiny sú vždy len zločinmi fanatizmu.. Je to jasný spoločný menovateľ a zbytočne to budeš deliť na zločiny teizmu/ateizmu.. :-))))))))))
Mimochodom taký Lenin, PolPot, boli všetko ateisti..
Už na teba tu v tejto téme nebudem reagovať..
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 15:54:59 b228427e
Gejza :
Až nie si schopný pochopiť, čo píšem, to nie je moj problém. Mňa vobec nezaujíma, čo si ty myslíš o mojej kredibilite, ja má zas názor na tvoju..)
Vieš veľké kulové, koĺko mám od Nietzscheho prečítané, takže ak trpíš namýšľaním a paranojou, že o každom všetko vieš, domýšľaš si a dedukuješ potom hlúposti, tak sa zastav u psychiatra..Ten ti pomože viac ako ja.)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 15:58:39 b2292c6c
Michal a čo sa týka toho Lenina a PolPota - ateizmus nemá s tým nič spoločné...

Ateizmus je neviera v boha. Nie je to Leninizmus.. Ateista môže byť jak socialista tak aj kapitalista.
Teista môže byť takisto jak socialista tak aj kapitalista.

Teda splietaš pekne Jabĺčka z Hruškami..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:00:33 b228427e
Krovak :
"michal: no aspoň nejaké argumenty. A teraz tých 100% v Jeruzaleme a tú tridsaťročnú vojnu - kresťanstvo bolo súčasťou štátnej ideológie u oboch táborov a za tých tridsať rokov sa len nemecko zdecimovalo skoro na polovicu, tak poď - zdôvodňuj."


Kedy pochopíš, že som písal o zločinoch RKC v porovnaní voči zločinom režimov s ateistickou štátnou ideológiou a neporovnával som zločiny komplet kresťanstva vs zločiny režimov s ateistickou štátnou ideológiou ...
Až si naštuduješ rozdiel, možno pochopíš..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:05:34 b2292c6c
michal, pises:
Ideológia podľa marxizmu-leninizmu je sústava názorov, ideí, teórií a pod., v ktorých spoločenská skupina (trieda) vyjadruje, uvedomuje si a zdôvodňuje svoje ekonomické a spoločenské postavenie a záujmy. Základnými formami ideológie sú: politika, právo, morálka, náboženstvo, filozofia.

v kontexte tvojich tvrdeni ze ateisti zabili xy ludi v mene ateizmu by som chcel len podotknut, ze ateizmus ako ideologia(ked to tak chces nazyvat) nebola pricinou tychto vrazd. nikdy v historii sa nestalo, ze by nejaka skupina ludi zabijala, mucila, ci pachala ine ohavnosti preto, ze neveri v boha. tu prave narazila tvoja hlupa kosa na kamen. ohavnosti sa vzdy pachali v mene niecoho, v mene krajsich zajtrajskov, v mene proletariatu, v mene udrzania sposobu zivota, v mene bozom ale NIKDY v mene absencie viery.
nikdy sa nestalo, ze by niekto vykrikoval: nikto akhbar! a strielal do veriacich.
ani sa nestalo, ze by nejaky stat mucil ludi v mene neexistencie boha. ano, psychopati ludi mucili ale nie preto, ze tito psychopati neverili v boha ani preto, ze muceni v neho verili(co bola niekedy, pravda, zamienka) ale preto, ze organizovane nabozenstvo ohrozovalo ich hegemoniu, monopol na moc.
takze si to v hlavicke daj do poriadku trosku...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:18:26 bc8167a0
Michal ako môžeš porovnávať zločiny RKC zo zločinami režimov s ateistickou štátnou ideológiou v pohnutej - revolučnej dobe zmien kde psychopati bojovali o svoje mocenské pozície a ateizmus akurát tak zneužili na svoje ciele ?

Jaaaaj... Či si Ty z hruśky nespadol... :-)))

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 16:18:38 b228427e
No toto :
Naposledy sa ti to pokúsim vysvetliť ako žiačikovi v škole. Možno to nakoniec pochopíš...)
Ja som riešil zločiny, ktoré sposobila RKC a krajiny s rímskokatolíckou štátnou ideológiou voči zločinom režimov s ateistickou štátnou ideológiou...
základné pojmy :
1.RKC - rímskokatolická cirkev, ideológia (teológia) rímskokatolická,
2.Ateistické režimy - sú štáty, kde štátnou ideológiou je aj ateizmus, príklady ZSSR, Čína ( Mao), Pol Pot -Kambodža
Všetky zločiny sú dielom konkrétnych ľudí, ale šlo tu o to, že tie zločiny sa uskutočnili osobami, ktoré žili v určitých režimoch, ktorý vyznával konkrétnu ideológiu....
Záver :
Režimy s ateistickou štátnou ideológiou majú na svedomí viac zločinov ako režimy s rímskokatolíckou ideológiou, ktorú reprezentuje RKC..
Stručnejšie to už nenapíšem...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:32:22 b2292c6c
Gejza :
"Rozumiem, ze tvoja mladicka hrdost, bola mnou v minulosti hlboko urazena, ked som ti ukazal, ako ti unika realita, ale nebolo by v zaujme zachovania tvojej aspon akej takej mentalnej stability, sa nepokusat si to cele este raz zopakovt...? "
Veď ani nevieš, koľko mám rokov a znova si namýšľaš ako malých chlapec..) Ale fakt, rozhodne ty ma nemožeš uraziť, len sa skor bavím na tebe, lebo kedysi som si myslel, že si na inej intelektuálnej a morálnej úrovni...) Napíš ešte pár svojich subjektívnych príspevkov a namýšĺaní na mńa, nech sa pred večerou pobavím..)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:36:49 b2292c6c
Michal
ale nezabúdaj co som Ti uz raz povedal...že ked budeš diskutovat s debilmi može sa lahko stat že si Ta niekto s nimi pomýli....a to chceš?

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:40:20 c305bafe
"Michal ako môžeš porovnávať zločiny RKC zo zločinami režimov s ateistickou štátnou ideológiou v pohnutej - revolučnej dobe zmien kde psychopati bojovali o svoje mocenské pozície a ateizmus akurát tak zneužili na svoje ciele ?

Jaaaaj... Či si Ty z hruśky nespadol... :-))) "
Krásne dokážeš obhájiť, tie pohnuté revolučné doby a ich zločiny....Dnes to stálo za to, pobavil si ma..)
Z hrušky som nespadol, len sa bavím na tvojej silnej objektivite..)


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:40:36 b2292c6c
brano :


Máš pravdu, radšej to balím...Ty ich máš lepšie prečítaných..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:41:38 b2292c6c
Michal s Tvojim záverom aj tak nesúhlasím.. Tvoje čísla sú tendenčné a vôbec nie sú objektívne..
Ak by si mal byť objektívny - Tvoje porovnania by museli brať v úvahu
zločiny s teistickou štátnou ideológiou voči zločinom režimov s ateistickou štátnou ideológiou...
Totiž RKC je len taká teistická odnož.. Porovnávaš neporovnateĺné..No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 16:46:18 b228427e
Michal
**** Krásne dokážeš obhájiť, tie pohnuté revolučné doby a ich zločiny....Dnes to stálo za to, pobavil si ma..) Z hrušky som nespadol, len sa bavím na tvojej silnej objektivite.. ***

Ty si ale hlupák, neobhajujem pohnuté revolučné doby a ich zločiny ale ateizmus ktorý Ty špiníš ideológiami a ich zločinmi...

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 16:59:00 b228427e
Gejza :
Pokúsim sa ti pomocť, pretože ti miesto argumentov zostali len invektívy. ) Mńa može uraziť človek - nick, ktorého si z nejakého dovodu vážim, lebo ma zaujal na základe morálno-ľudských hodnot.Na to zatiaľ zďaleka nemáš..) Ty si najprv ujasni, čo píšeš, nedávno si naznačoval akú mám vysokú úroveň voči určitým nickom a odrazu som podĺa teba debil..)) Škoda, že vzhľadom na tvoj asi vyšší vek si už aj senilný a zabúdaš čo píšeš a meníš názory ako duševne postihnutý...) Dúfam, že neskončíš ako Nietzsche..) Dík za zábavu, ktorú si mi poskytol..) A začni sa liečiť, to je rada zadarmo..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 16:59:42 b2292c6c
No toto :
""Michal ako môžeš porovnávať zločiny RKC zo zločinami režimov s ateistickou štátnou ideológiou v pohnutej - revolučnej dobe zmien kde psychopati bojovali o svoje mocenské pozície a ateizmus akurát tak zneužili na svoje ciele ?


Keby si mal vyššie IQ vedel by si, že do každej inštitúcie v každom čase, či už štátnej alebo cirkevnej, alebo inej, kde môžeš mať moc a vplyv sa snažia infiltrovať zločinci, psychopati,sociopati, ktorí využijú príslušnú ideológiu vo svoje prospech, týkalo sa to aj celej histórie RKC..Takže, až sa ti nepáči moje porovnávanie a takto argumentuješ, si hlúpy...
Ja tvoj obľúbený ateizmus totiž nešpiním, ale to by si musel byť objektívnejší, aby si chápal, čo však nie si...Invektívy, ktoré mi posielaš sa tak týkajú teba..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 17:20:39 b2292c6c
brano :
Na nejaký čas tu radšej končím, aby si "experti na všetko", ktorí tu najviac kričia mohli pritakávať, akí sú múdri a aký debil je každý, kto má od nich odlišný názor..Až sa vrátim, hádam tu bude viac inteligentných nickov ako v dnešnej mizérií..Ty a ešte pár nickov tu stáli za tú diskusiu, od ktorých som sa dozvedel múdre informácie v diskusií..Maj sa dobre a nedaj sa znechutiť hlupákmi..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 17:27:08 b2292c6c
Michal
Tvoja debilita dnes nemá konca - sám si priznal že do každej inštitúcie v každom čase, či už štátnej alebo cirkevnej, alebo inej, kde môžeš mať moc a vplyv sa snažia infiltrovať zločinci, psychopati,sociopati, ktorí využijú príslušnú ideológiu vo svoje prospech...

Tak prečo Ty somár niečo vôbec porovnávaš... Sú len dve možnosti.
Buď si idiot alebo manipulátor sledujúci svoje tendenčné ciele.... že vyššie IQ.. :-))


No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 17:40:04 b228427e
Gejza. Nick Michal je typ cloveka ktorý nikdy nepriznal svoj omyl v diskusiách a vždy si za všetkým stál ako tvrdohlavý somárik.. Inteligencia jeho diskusií sa preto odvíja od toho ako hlúpo začne..

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 17:52:51 b228427e
podla mna cele debaty vznikaju kvoli tomu, ze niekto nesuhlasi s "oficialnymi definiciami"

"ateizmus nie je ideologia"
mas vacsinou pravdu, ani ja ta (zas a znova) nechapem misko. ak ti niekto jasne napise, ze sa neciti byt ani marxista ani leninista, ty ho ides presviedcat, ze ateizmus je sucastou nejakeho smeru a tym padom sa stava aj prislusnikom daneho smeru?

vo svojej argumentacii (a to ak sa chces logicky bavit, tak by si nou nemal opovrhovat) si sa dopustat cierno-bielemu falosnemu zaveru, teda stavias do pozicie dualisticky krestanstvo - ateizmus, falosny zaver rozdelenim, teda kto nie je krestan je 100x vacsi vrah...a hajajajaj...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 17:59:14 b2fd8c2f
alebo sa to pokusim vysvetli inac.
ateista tvrdi...
sice nevieme preco sa ateista vyjadruje tak ako sa vyjadruje, mozno nema rad krestanov a zato takto perli?
ale je dost mozne, ze nebol ateista ale zid, toto ta nikdy nenapadlo misko?
cela diskusia vychadza z prvotnej falosnej axiomy...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 18:09:03 b2fd8c2f
Ďalší... Ak naozaj zbalil svojich päť diskusných švestiek, je to úspech. Uvidíme, či to myslí vážne, alebo sa len tak silácky vyprázdňuje do huby...

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 18:15:03 542f032f
hufy, podla mna tato debata nie je o striptize vaskemu...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 18:37:02 b2fd8c2f
Sekularizácia je proces! Presadzovanie tohto procesu, respektíve jeho zamedzovanie , vždy posúva isté nábožensko-ideologické stavy buď do popredia, resp úzadia! To je celé... aj o zabíjaní. Vraj východisko je DEMO-KRACIA.. kde by nemali prevažovať nábožensko- ideologické prejavy v inštitucionálnom "prostredí", ale len individuálnom.No nič lepšie pre aktérov demo- kracie sa nevymyslelo--na obohacovanie sa...vlastné.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 18:39:09 58d4289b
Lebo.. demo- kracia sa dá "poslovenčiť" aj---""" ako neznáme násilie"""---samozrejme okrem všeobecne známych definíciíí.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 18:44:05 58d4289b
aaa, sex je pre chudobnych, ja si radsej vypijem :)
kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 19:00:59 b2fd8c2f
úbožiak je preto, lebo bol bezradný, psychicky chorý, nihilizmus -pesimiuzmus, všetko čierne, veľa ľudí ovplyvnil, na základe čoho si zobrali žiovot. Nestačí to? Nehovorím ani o strate zmyslu života, života bez Boha, v hriechu, možno večné zatratenie......? je to proste úbohosť, takéhoto človeka len poľutovať.
slavka # MegaPiqy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 19:55:08 55879132
..slavka41.. Menovaný , Vami "odsudzovaný " Nietsche..bol "produktom " doby v ktorej žil a hlavne KRESŤANSTVA! Lebo : ako som spomínal vyššie, v tej dobe vrcholil proces -definitívne-!!! sekularizácie, inštitúty náboženské sa dostávali do polohy individuálnej..zanikali! napr. /dalo sa sobášiť aj mimo kostola /Ďalej koncentrácia kapitálu bola vééľmi monopolizovaná..v niektorých komoditách.A koncil r 1870. riešil dogmatizmus , neomylnosť pápežskú a pritom Prusko skoro vyhralo nad Franciou či Európou. V Rusku zabili cára --vraj --Židia -- a -- boli k "máni" "Protrokoly..." Teda tie Vaše "srandovné " invektívy na adresu "nejakého" Nietscha sú produktom istých vierovyznaní a kresťanstva zvlášť! Verím že sa zbavíte názorov ktoré invektívne sú skôr smerované na " pôvodcu" teda Vás.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-19 12:51:06 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Státní socialistický fašismus


Státní socialistický fašismus
Po stránce sociálního inženýrství je jen jediný malý rozdíl mezi socialismem bolševického typu, který jsme zažívali do roku 1989 a fašismem. Je to možnost soukromého vlastnictví ...
Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť
Čaká Bitcoin cesta na vrchol či voľný pád?
VIDEO: Vladimir Putin odhaluje „Nový světový řád“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1674 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage