Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vláda jednorožca


Vláda jednorožca

Hádali ste sa niekedy o verejnej politike s ľuďmi, ktorých Štát je zo sveta fantázie?

Naším problémom je, že musíme bojovať s jednorožcami.

Jednorožce sú, samozrejme, rozprávkové tvory podobné koňom, s veľkým špirálovitým rohom uprostred čela. Jedia dúhy, ale bez jedla vydržia aj roky, ak je to potrebné. Dokážu uniesť enormne veľký náklad bez toho, aby sa unavili. A keď ich nadúva, ich vetry voňajú ako pravé čerstvé jahody, čo spríjemňuje jazdu v povoze za nimi

Z týchto dôvodov sú jednorožce v podstate ideálom ťažných zvierat. Sú kľúčom k zlepšeniu ľudskej spoločnosti a k zdieľaniu prosperity.

Teraz asi budete namietať, že vyslovený argument má jednu zásadnú medzeru a to tú, že jednorožce v skutočnosti neexistujú. Ak by to tak bolo, bola by to fatálna facka pre tvrdenie, že jednorožce sú užitočné. Ale naozaj neexistujú?

Samozrejme, že existujú a dá sa to ľahko dokázať. Zavrite oči. Teraz si predstavte jednorožca. Ten, ktorého vidím ja, je biely s oranžovým rohom obklopený dúhami. Vaša predstava sa môže mierne líšiť, ale niet pochýb o tom, že keď poviem "jednorožec", obraz vo vašej mysli sa značne podobá obrazu v tej mojej. Takže jednorožce existujú a máme spoločnú predstavu, aké sú.

Problém: "Štát" je jednorožec

Keď s kolegami na univerzite diskutujeme o Štáte, vždy si po chvíli uvedomím, že takmer pre všetkých Štát predstavuje jednorožca. V práci sa venujem Teórii verejnej voľby, ktorá má tendenciu zdôrazňovať argumenty konzekvencializmu pred prirodzenými právami, a tak je toto rozlíšenie pre mňa obzvlášť dôležité. Moji priatelia vo všeobecnosti nemajú politikov príliš v láske, demokraciu považujú za špinavú a nechutnú, a protestujú proti brutalite a nátlakovému charakteru zahraničných vojen, vojnám proti drogám a špionáži NSA.

Napriek tomu všetci z nich bez výnimky zastávajú riešenia, ktoré rozširujú právomoci "Štátu". Mne to pripadá doslova šialené non sequitur (chyba v uvažovaní) takého rozmeru, že mám problém brať to vážne.

Potom som si uvedomil, že oni chcú vlastne jednorožca Štát s vlastnosťami, motiváciami, vedomosťami a schopnosťami, aké si preň vedia predstaviť. Keď som pochopil, že oni vravia o koze a ja o voze, cítil som sa hlúpo. Pretože tento poznatok že ľudia podporujúci rozširovanie právomocí vlády si predstavujú Štát, ktorý je v našom fyzickom svete nereálny je v zásade hlavným argumentom klasických liberálov už viac než 300 rokov.

Niekoľko príkladov pre ilustráciu.

Edmund Burke výstižne poukázal na klam jednorožca. Problémom nie sú zlí ľudia alebo systém, ktorý treba zreformovať. Prídu ďalšie voľby, objaví sa Mesiáš! Ďalšia reforma nás povedie k Utópii! Nie. Nie, nezrodí sa Mesiáš a nie, reforma nás nespasí.

Zbytočne mi hovoríte, že [vláda] je dobrá a že problémom je len Zneužívanie. Práve To! To samotné je zneužívanie! Všimni si, môj Pane, prosím, tú ohromnú Chybu, na ktorej je založená všetka umelá legislatívna Moc. Zistilo sa, že Ľudia mali neovládateľnú Túžbu, kvôli ktorej musela byť vytvorená stráž proti Násiliu, ktoré mohli použiť jeden voči druhému. Z toho Dôvodu si určili Guvernérov aby im vládli; ale objavil sa horší a komplikovanejší Problém ako sa ubrániť proti Guvernérom?

Adam Smith píše v knihe Bohatstvo národov takto:

Je to systém vlády, situácia, do ktorej sú [ľudia] postavení, čo odsudzujem, nie charakter tých, ktorí v rámci nej konali. Konali tak, ako im situácia prirodzene dovolila. A tí, ktorí proti nim volali najhlasnejšie, by pravdepodobne sami nekonali lepšie.

Smith v tejto pasáži narážal na zamestnancov spoločnosti East India Company, no dá sa chápať aj všeobecne: zlyhanie systému organizácie často pramení z podnetov, logiky postupov, alebo nedokonalostí obsiahnutých v tom systéme. Ľudia pracujúci v tomto systéme pravdepodobne konajú rovnako, ako by konali iní ľudia na ich mieste. Takže pokiaľ je pravda, že si niekto vie predstaviť Štát, ktorý funguje inak, v skutočnosti neexistujú žiadne ľudské bytosti, ktoré by mohli v tomto systéme pracovať a napĺňať predstavy zástancov silného Štátu.

Nie až tak dávno Ludwig von Mises a F. A. Hayek šikovne rozpoznali problém jednorožca. V knihe Epistemologické problémy ekonómie Mises píše:

Sotva sa niekto zaujíma o sociálne problémy bez toho, že by ho viedla túžba vidieť prijaté reformy. Takmer každý sa rozhodne o konkrétnej podobe reformy, ktorú chce presadiť ešte skôr ako sa pustí do vedeckého štúdia. Len poniektorí majú schopnosť prijať fakt, že tieto reformy sú nerealizovateľné a vyvodiť z toho všetky závery. Väčšina ľudí radšej obetuje zdravý rozum, než sa vzdá vysnených predstáv. Neznesú, že by ich utopické predstavy mali naraziť na realitu nezmeniteľných potrieb ľudskej existencie. To, po čom túžia, je iná realita, odlišná od tej na tomto svete... Želajú si byť nezávislí od sveta, ktorého pravidlá neuznávajú.

Asi najslávnejšou a najšokujúcejšou verziou "zničenia jednorožca" je tá Hayekova, keď v knihe Osudná domýšľavosť hovorí: "špecifickou úlohou ekonómov je ukázať ľuďom, ako málo v skutočnosti vedia o tom, čo si predstavujú, že môžu navrhnúť".

Mungerov test

Pri debatách som si všimol, že je užitočné opísať tento problém ako "problém jednorožca" práve preto, že odkrýva zásadnú slabinu v argumente pre významnejšiu úlohu štátu. Ak chcete obhajovať použitie jednorožcov ako motora vo verejnej preprave, musia jednorožce existovať v skutočnosti a nielen vo vašich predstavách. Ľudia ihneď pochopia, prečo by bol v skutočnej hromadnej doprave problém spoliehať sa na imaginárne bytosti.

Čo však ihneď neuvidia je, prečo ich predstava "Štátu", ktorú si vytvorili, je ako jednorožec. Preto ako pomôcku (neskromne) navrhujem tzv. "Mungerov test".

1. Začnite vyslovením vašej predstavy o tom, čo chcete, aby Štát robil a čo by Štát mal mať na starosti.

2. Prezrite si spätne vaše vyjadrenie. A teraz slovo "Štát", nahraďte frázou "politici, ktorých poznám, kandidujúci vo volebnom systéme, s voličmi a záujmovými skupinami, ktoré naozaj existujú".

3. Ak si stále stojíte za svojím vyjadrením, potom sa asi musíme o niečom porozprávať.

Verte mi, že takýto postup môže byť veľmi zábavný. Keď niekto povie, že "Štát by mal viesť státisíce ťažko ozbrojených jednotiek s právomocou použiť donucovacie prostriedky", požiadajte ich, aby namiesto jednorožca ("Štát") použili "George W. Bush". Ako sa vám to pozdáva teraz?

Ak niekto povie, že "Štát by mal rozhodovať o dotáciách a daniach, ktoré menia správanie ľudí pri ich výbere energetického zdroja", požiadajte ich nahradiť slovo "Štát" slovami "senátori štátov, ktorých príjem závisí na uhlí, rope alebo kukuričnom etanole". Stále vám to pripadá ako dobý nápad?

A čo tak vyjadrenie "Štát by mal vytvoriť pravidlá pre reguláciu predaja vysoko výkonných elektrických áut". Po úprave: "Poslanci z Michiganu a iných štátov vyrábajúcich súčiastky pre spaľovacie motory by mali byť zodpovední za reguláciu Tesla Motors". No, asi nie...

Z vlastnej skúsenosti si myslím, že míňame vedením sporov s našimi oponentmi o ich jednorožcoch príliš veľa času. My tvrdíme, že jednorožec/Štát je zlo samo o sebe a nemožno ho poraziť spôsobom, ktorý je v súlade so slobodou. Samotná mentálna existencia jednorožca je stredobodom pozornosti našich diskusií.

Problémom samozrejme je, že jednorožec, ktorého si oni vymysleli, je múdry, benevolentný a všemohúci. Je zbytočné hovoriť im, že majú mylné predstavy. Pokiaľ budeme trvať na tom, že naši oponenti sa mýlia vo vlastnostiach "Štátu" ktorý je v prvom rade nereálny, prinajmenšom v podobe, v akej si ju zástancovia myšlienky predstavujú potom prídeme o pozornosť tej skupiny ľudí, ktorú zaujímajú predovšetkým dôsledky.

Keby som parafrázoval Hayeka, potom špecifickou úlohou liberálov je presvedčiť občanov, že naši oponenti sú idealisti, pretože veria na jednorožcov. Vedia len veľmi málo o Štáte, o ktorom si myslia, že ho dokážu navrhnúť.Author: Daniela Potocnakova # HynaPylu80
Vláda2015-01-22
-
 58%  ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

DALŠÍ „BEZVADNÝ“ NÁPAD Z BRUSELU: HARMONIZACE A NAROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO MIGRANTY


DALŠÍ „BEZVADNÝ“ NÁPAD Z BRUSELU: HARMONIZACE A NAROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO MIGRANTY
Další bezvadný nápad z Bruselu: Harmonizace a narovnání sociálních dávek pro migranty, aby byli motivováni jít i jinam, než do zemí jako Německo, Francie, Rakousko či Švédsko...
Šílení neomarxisté udělali z Evropy hromadu hnoje
PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT
POZOR NA PRÁVA, KTORÉ VÁM CHCE PRIZNAŤ ŠTÁT
Najčítanejšie za týždeň

PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT


PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT
Žadatel o azyl ze Somálska mluví v rozhovoru s litevskými novináři, že přišel do Německa, aby dobře žil z benefitů financovanými daňovými poplatníky po zbytek svého života, ani...
Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Šílení neomarxisté udělali z Evropy hromadu hnoje
Kauza Čistý deň | Subvenčný podvod – zariadenia si menili deti i platby

Ako vznikla zdieľaná ekonomika


Ako vznikla zdieľaná ekonomika
Zdieľaná ekonomika dnes už zďaleka nie je iba o zdieľaní, ale aj o vymieňaní, spolupráci a prenájme. Výstižnejší názov by bola „párovacia ekonomika...
Hrobári EÚ sú za rohom
PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT
Zo slobody profitujú všetci - aj tí, ktorí ju nemajú

Kauza Čistý deň | Subvenčný podvod – zariadenia si menili deti i platby


Kauza Čistý deň | Subvenčný podvod – zariadenia si menili deti i platby
Kauza Čistý deň, ktorá znechutila celé Slovensko, prináša nové odhalenia. Podľa poslankyne SaS Natálie Blahovej známe resocializačné zariadenie spáchalo subvenčný podvod. Výmenou ...
POZOR NA PRÁVA, KTORÉ VÁM CHCE PRIZNAŤ ŠTÁT
Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus
Prečo jazdím Uberom

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE


TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
Tyler Cowen v nejnovější knížce naložil Americe. Z podnikavého národa selfmademanů, kteří se nebáli pádu a šli po každé příležitosti, se stává národ bačkorů.
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem
Spíše než Trumpovu zeď

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Monsanto stálo za stažením článku o vazbě rakoviny u potkanů s GMO krmivem z vědeckého žurnálu


Monsanto stálo za stažením článku o vazbě rakoviny u potkanů s GMO krmivem z vědeckého žurnálu
Poté, co v roce 2012 vědecký žurnál publikoval studii spojující rakovinu s geneticky modifikovanou kukuřicí od Monsanto, tak ji nyní stahuje poté, co najal bývalého zaměstnance ...
Novinky zo sveta zdieľania
Konec západní civilizace III
Zahraničná politika a terorizmus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0149 s
Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Hĺbkové čistenie pleti v Bratislave Ultrazvukové čistenie pleti Bratislava Čistenie pleti ultrazvukom Bratislava Skin Scrubber Bratislava Kozmetika Bratislava Chemický peeling Bratislava | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo