Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Země svobody?


Země svobody?

Před pětadvaceti lety se společnost prakticky rozdělila na ty, kteří pokládali Spojené americké státy za etalon svobody, občanské i podnikatelské, kterého je třeba dosáhnout, a na ty, kterým se USA natrvalo zaryly do mysli jako imperialistický nepřítel, který nemá pravdu, i kdyby ji měl.

Jen ten názor (a v obou případech) vychází z hluboké neznalosti současné podoby USA.

Bývaly doby, není to tak dávno, kdy Spojené státy byly považovány za světový standard ekonomických svobod. Ano, byly země, jako Hongkong, nebo Singapur, které měly nižší daně, nebo méně zákonů a předpisů. Ale objektivně jsme ještě mohli hovořit s jistotou o americkém volném podnikatelském systému, možná kapitalismu. Dnes už ne. To "dnes" vlastně skončilo už velmi dávno, patrně nástupem F. D. Roosevelta do funkce presidenta USA.

Nedávno byla publikována zpráva mozkových týmů z cca 90 zemí, která jednoznačně řadí USA mezi deset států, které se vyznačují nadměrnou velikostí a mocí vlády, naopak redukcí přirozeného práva, popíráním vlastnických práv, neospravedlnitelnými zásahy do peněžní zásoby, vyžívající se v regulacích volného trhu a obchodu.

Spojené státy se již před řadou let vyřadily ze společností přirozených ekonomik, kterých dosud využívá snad už jen Hong Kong, Singapur, Nový Zéland, Švýcarsko, Mauritius, Spojené arabské emiráty, Kanada, Austrálie, Jordánsko, Chile a Finsko (a i ten výčet je lehce diskutabilní). USA jsou dnes prakticky socialistickým státem, a podle svědectví (mně dobře známého člověka) exulanta, blížící se spíše principům fašismu.

Ekonomická situace USA není dobrá, právě těmi státními zásahy do ekonomiky, a proslýchá se, že většinu amerických dluhopisů dnes vlastní čínští investoři.

Podle produktivity jsou dnes USA (podle některých metodik výpočtu) až na 46. místě ve výkonnosti produkce. Jako ve všech státech, kde se orientovali na socialismus, i USA tendrují k zavedení všeobecné rovnosti tak, že dosáhnou společnosti rovnoměrně chudé.

Klinickým nálezem je velikost a moc vlády, ostatně platným i pro jiné země. Žádná vláda na světě není schopna analyzovat ekonomické děje v komplikovaném světě dobrovolné směny hodnot a statků. Jen socializující státy přešly k předpokladu, že státní úředník nejlépe ví, co občané potřebují a silou zákona to umí vynutit, protože tu sílu má, nebo se domnívá, že princip voleb (4 — 9% politické vítězství) mu ji dává.

Mohli bychom položit jedno znaménko mezi státy, které fungují (občané jsou relativně spokojení) a které nefungují (občané jsou agresivní a nespokojení).

Měřitelným ukazatelem je moc vlády. Čím více je vlády (a zákonů), tím méně je prosperity a svobody jedince. Vidíme to třeba na zásazích EU do svobodného jednání jedinců, ať už se jedná o nějaké žárovky, vysavače, nebo třeba banány. Do všeho z toho nemají vlády zasahovat, ale vidíme, že se tomu tak děje jak za oceánem, tak před průlivem La Manche.

Zesilování vlivu vlád je přímo opozitní k míře svobody a jednání jednotlivce a ničí všechny pokusy o hledání nových řešení (samozřejmě s předpokladem hledání osobního zisku).

Ještě v roce 2005 (ale už obtížně) se mohly Spojené státy honosit jako leader světové ekonomiky. Dnes jsou vinou své vlády nezajímavým 29. členem žebříčku svobody podnikání. A pan Obama by strašně rád rozdával různým sociálním skupinám další hmotné statky, ale nedomyslel, že každý takový krok umenší ty zdroje, ze kterých si nárokuje rozdávat.

Nejinak je na tom americká měna. Vlivem takzvaného kvantifikativního uvolňování (hezčí výraz pro inflační politiku FEDu), jsou USA někde na 38. místě důvěryhodnosti měny. Ten tam je čas, kdy USD $ byla jistota.

Pokud použijeme jako měřítko respekt k vlastnickým právům jedince, ještě v roce 1980 byly USA také světovým etalonem.

Dnes je tomu jinak. US vláda má tolik moci, že umí zpochybňovat vlastnická práva tak, že v roce 2000 byly USA v žebříčku jistoty vlastnictví světově na desátém místě a dnes až někde našestatřicátém. Lépe je na tom dnes třeba Malajsie, Namibie, nebo Kypr.

obamasoc

Americký stát (Evropská unie stejně) se vydal cestou, že státní zájem (pochybných politiků), je nadřazen soukromým zájmům. Proto jsou dnes Spojené státy americké i Evropská unie stejným produktem pansocialismu.

Průvodními jevy jsou odklony od právního státu, sklony k vyvlastňování majetku (často směrem k vlivovým skupinám, které typicky ovlivňují mocenskou věrchušku), nakonec i směřování k válečnému řešení různých sporů, terorismu, nebo zneužívání drogové scény k vlastním cílům.

Dnešní USA nejsou právním státem, jsou vysoce regulovaným, politizovaným státem (míním tím politické osoby řízené z povzdálí zájmovými skupinami). Totéž platí pro EU. Socialistický projekt rovnostářství, jehož výsledkem nikdy není rovnoměrný blahobyt, ale rovnoměrná bída, vyvolaná ztrátou motivace.

Jistě se najdou tací, kteří napíší, že na tom ještě nejsme tak blbě, jako Venezuela, Kongo, Zimbabwe, Argentina, Alžírsko, Írán, Čad, Burundi, Kuba, nebo Myanmar. Ale z toho vzchází ta elementární chyba.

Všechny státy, které zavedou principy socialismu, nakonec skončí v hlubokém marasmu korupce a neefektivity. Skončí v nutnosti zcela abnormálního zdanění a vytvoření takového prostředí, že soukromé podnikání se stane zcela nebezpečným a nežádoucím krokem.

Pak nastoupí socialistický stát s konceptem jistoty pracovního místa, povinné zaměstnanosti a jsme v režimu fašistického pojetí státu: stát určuje, stát řídí, stát vidí.

Protože už je to trochu dlouhé, uzavřu to tak, že USA nejsou dnes vůbec žádným vzorem, protože je to stát socialistický, EU je také socialistickým konstruktem. Náš stát směřuje k témuž. To, co jsme před 25 lety odmítli, dnes má zelenou. Vlastně (skoro)všechny politické strany jsou dnes socialistické. I když si říkají jinak.

Měli bychom se, jako Češi, osvobodit od té chyby. Zahodit ty domnělé a pofiderní vzory, které vedou leda do kádě a začít se chovat suverénně. Přestat si nalhávat, že Sovětský Svaz (dnes RF) je náš vzor, jak jsme léta slýchali, ale také, že USA jsou náš vzor, jak jsme sice neslýchali, ale prakticky provádíme. Anebo, a k tomu to směřuje, zavádění celosvětového socialismu s tím, že mezi všemi rovnými budou vždy zase někteří rovnější. To ale není zájmem většiny obecných lidí.

Srozumitelným cílem je prosperita všech a socialismus ji neumí realizovat.Tento stát umí jen krást a nařizovat. Jsme dnes (žel) plně socialistickým státem se všemi důsledky a je jedno, která vlivová strana vyhrála volby (ty názvy jsou totiž hladce zaměnitelné).

Já tohle řešení prostě nechci.Author: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Spojené štáty2014-10-264
-
 42%  ( 2 people voted )
+
Nedorozumění vycházejí z toho, že si málo lidí skutečně uvědomuje rozdíl mezi "JEJICH" a "NAŠÍ".
(Ať už jde o jimi ovládané obory lidské činnosti, atd.)

Proč jsme nuceni žít ještě skromněji než jsme skromní (mnohdy zbytečně a ignorantsky ke světu)?

- Protože ONI (-ten samý druh co diktoval i "pravidla hry" dřívější desítky let - převlečený jako "disent" - což byli/jsou ovšem převážně "kádrové rezervy" - tedy FALEŠNÁ umělá "opozice")...byli opět rozhodující pro přenastavení výchozího prostředí (

Citace:
"které (za jistých podmínek) vykazují jev známý jako deterministický chaos, nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky (viz motýlí efekt: malé změny mohou mít za následek velké variace v delším průběhu - tedy nepatrné rozdíly na začátku vytvoří obří a stále se samovolně zvětšující rozdíly tímtéž směrem v dalších "kolech hry".). V důsledku této citlivosti se chování těchto systémů, vykazujících chaos, jeví jako náhodné, i když model systému je deterministický v tom smyslu, že je dobře definovaný a neobsahuje žádné náhodné parametry.
Systémy, které vykazují deterministický chaos, jsou v jistém smyslu složitě uspořádané. Tím je význam slova v matematice a fyzice v jistém nesouladu s obvyklým chápáním slova chaos jako totálního nepořádku. Původ tohoto slova lze najít v řecké mytologii - viz chaos: "Podle smyslu a významu slova je Chaos pro Hésioda prázdný prostor, v němž se může rozšiřovat vše později vzniklé."

) a minimálně 20 let se na to připravovali a kuli plány (VIZ. TEORIE HER - volba strategií - nastudovat si) jak to nejvýhodněji pro "své lidi" zpunktovat - VIZ. PŘÍNOSNÁ SÉRIE ROZHOVORŮ: http://www.parlamentnilisty.
cz/tagy/25%20let%20od%20listopadu%2089

Ze "státu" si tedy OPĚT udělali "soukromý majetek" sebe a svých lidí a jejich servilních nohsledů - načež ostatní musí té zlodějsky utvořené a udržované (vzniklé nikoli na základě ekonomické fair play, nýbrž silově-politicky - ekonomiku teprve si vytvořili pro sebe až následně - jako ekonomiku ve všem JIM sloužící - tedy JEJICH a ne NAŠI ekonomiku) CHUNTĚ navěky platit výpalné (protože lid ne že nemá peníze - to na tom není to nejhorší, ale je odříznut od kapitálové vybavenosti -a vůbec aktiv! Peníze dnes neodpovídají kapitálu!) aniž by k tomu byl nutný reálný důvod. Bohužel tajné služby a spol. (tzv. "Neviditelní") vycházejí ze stejného ranku a jim vydatně sekundují ne-li že jsou přímo iniciátory a strůjci _ jsou (spolu)pachateli _ jejich "zadáním" je "chránit" zrovna takovýto STATUS QUO.

Tito chamtiví usurpátoři se vzájemně "globalizují" čímž si "pojišťují" nakradené síly.
Je to tedy dokonce JEJICH GLOBALIZACE a nikoliv NAŠE GLOBALIZACE - A JEJICH Systém (pro ně, sloužící jim, není jediný možný, pouze je momentálně dominantní, jinak je neobhajitelný než násilím a manipulací), nikoli NÁŠ.

JETOVRATNE # XaqaCycy70
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-10-26 19:05:22 4e88a3f4
začalo to FEDom december 1913( Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Charles Lindbergh povedal že založenie FEDu bol najväčší finanční podvod(zločin) 20 storočia), potom FBI(J. Edgar Hoover 1972) a poslední klinec do ... bol Mccarthismus(se v historii USA označuje období počínající zhruba koncem 40. let 20. století a trvající až do konce 50. let) takže po smrti Hoovera sa dá povedať že Amerika už nie je Slobodná a korunu tomu všetkému dáva pôsobenie CIA v 20 storočí(takí prelom by som povedal bola revolúcia v Iráne a nástup vládi CIA, Mosadu a Šaha Pahlaviho(
Mosaddekova spolupráce s íránskými komunisty, stejně jako některé jeho levicové
kroky (především pozemková reforma), vzbuzovaly vedle ropné krize již delší dobu obavy Spojených států amerických. Dne 4. dubna 1953 vyčlenil ředitel CIA Allen W. Dulles z rozpočtu 1 milion dolarů, který měl být použit ke svržení Mosaddeka. Ve spolupráci se šáhem, monarchistickými a klerikálními skupinami a generálem Záhidím pak Američané zahájili tzv. Operaci Ajax, jejímž cílem bylo obnovení moci šáha. Převrat pod taktovkou generála Záhidího proběhl 19. srpna 1953 (28. mordádu 1332), a přestože došlo k pouličním bojům, při nichž zahynulo nejméně 200 lidí a 300 utrpělo zranění, v zásadě nevznikl rozsáhlejší odpor. Samotný Mosaddek byl zatčen.))


kovboj # XypoRihi61
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-26 22:31:51 b2298d94
Čo sa stane ak v USA zavoláte ROBOCOPA(Call the Cops)
demokraCIA # MaduVidy31
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-27 18:19:40 4e639755
Všechny státy, které zavedou principy socialismu, nakonec skončí v hlubokém marasmu korupce a neefektivity.

.. všetky štáty, kde politici zaviedli korupciu vlastných voličov v záujme uchovania si moci, skončia v marazme a neefektivite. okolité štáty tento ˝jav˝ z princípu nazvú socializmus.

milly # CyjoKepa63
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-14 23:24:09 b229993c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách							
				Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách
Lidé ztrácí svou lidskou důstojnost, pokud nejsou jejich hodnoty ukotveny v křesťanství a v dalších světových náboženstvích, tedy bez morálních standardů, které se formovaly po ...
Proč právě princip sebevlastnictví?
20 GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN NA VAŠEM STOLE
Dve tváre čohokoľvek

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0305 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles