Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)


Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)

Pokud si myslíte, že není možné dramaticky redukovat počet státních zaměstnanců, radikálně rušit regulace a dotace odvětví, či zavést i do takových sektorů jako je vzdělávání manažerský přístup, tento přepis jeho přednášky je určen přesně pro vás.

Pěkný popis zkušeností s reformami na Novém Zélandu ve své přednášce přednesl prof. McTigue.

Pokud nahlédneme do minulosti, zjistíme, že růst státu je moderním fenoménem. Od roku 1850 až do roku 1920 či 1930 byl podíl státu na HDP v průmyslově vyspělých zemích kolem 6 %. Od tohoto období, především od roku 1950, jsme mohli pozorovat prudký vzrůst podílu státu na HDP, v některých zemích až na 35 45 % (v případě Švédska dosáhl podíl až 65 %, což mělo za následek téměř samodestrukci státu. V současnosti Švédsko začíná rušit některé sociální programy, aby bylo ekonomicky životaschopné).

Je možné takový trend zastavit nebo alespoň zpomalit? Můj názor na základě vlastní zkušenosti zní "ano". Vyžaduje to však větší transparentnost a závažnější postihy za špatná rozhodnutí — a to jsou věci, které se nedosahují snadno.

To, co v současnosti vidíme po celém světě, můžeme nazvat tichou revolucí, která se spojuje se změněným nahlížením lidí na odpovědnost vlády. Klasická teze odpovědnosti se zjednodušeně drží toho, že vláda může utratit jen tolik, kolik vybere. Nové pojetí odpovědnosti je založeno na otázce: "Jaký veřejný užitek jsme dosáhli za vynaložené peníze?" Otázka neustále kladená v podnikatelském sektoru však nebyla běžná ve státní správě. A ty země, které dnes statečně čelí této otázce, dosahují výjimečné výsledky. To byl určitě základ pro úspěšné reformy i na mém rodném Novém Zélandu.

Příjem na obyvatele Nového Zélandu byl před rokem 1950 třetí nejvyšší na světě, po USA a Kanadě. Ale v roce 1984 příjem na hlavu klesl na 27. místo na světě, na úroveň Portugalska a Turecka. Nejen to, míra nezaměstnanosti dosahovala 11,6 % a zaznamenali jsme i nepřetržité období 23 let s deficitním hospodařením (někdy schodky dosahovaly až 40 % HDP), náš dluh narostl na 65 % HDP a rating země se neustále zhoršoval. Vládní výdaje činily celých 44 % HDP, kapitálové investice ve velkém odcházely do zahraničí, státní kontrola a úzký dohled existoval na každém stupni ekonomiky. Měli jsme devizový dozor, což znamenalo, že jsem si nemohl předplatit časopis The Economist bez povolení ministra financí. Nemohl jsem nakupovat akcie zahraničních společností, aniž jsem se vzdal občanství. Cenové kontroly se týkaly produktů a služeb, všech obchodů a odvětví služeb. Existovaly mzdové kontroly a zmrazení mezd. Nemohl jsem svým zaměstnancům zaplatit více — nebo vyplatit jim bonusy — pokud jsem chtěl. Existovala kontrola dovozu zboží, které jsme mohli importovat do země. Aby se průmysl udržoval při životě, byl intenzivně dotovaný. Mladí lidé houfně opouštěli zemi.

Vládní spotřeba a daně

Když byla v roce 1984 zvolena reformní vláda, identifikovala tři problémy: vysoká spotřeba státu, vysoké zdanění a přílišný státní vliv. Otázkou bylo, jak dosáhnout snížení výdajů a daní a zmírnit roli státu v ekonomice. V takové situaci je třeba zjistit, jaká je návratnost vynaložených peněz. Za tímto účelem jsme implementovali novou politiku, podle níž by peněžní prostředky nebyly jednoduše alokovány rozpočtovým institucím, ale místo toho byl uzavřen kontrakt s výkonnými řediteli těchto institucí, ve kterém bylo jasně vytýčeno, co za poskytnuté peníze očekáváme.

Lidé, kteří vedli vládní organizace, byli najímáni z celého světa a podepisovali časově ohraničené smlouvy na pět let s možností prodloužení o další tři roky. Jediným důvodem pro propuštění mohlo být neplnění cílů, tedy nově zvolená vláda je nemohla jednoduše vyhodit jako státní zaměstnance, což se ve starém systému stávalo. A samozřejmě při takovém nastavení motivací, ředitelé státních organizací — podobně jako manažeři v soukromém sektoru — dbali na to, aby i zaměstnanci o úroveň níže měli stanovené jasné cíle, jejichž dosažení očekávali.

První, co jsme vyžadovali od každého orgánu, byl návrh na výkon politiky v dané oblasti. Cílem bylo vyvolat aktivní diskusi mezi vládou a řediteli úřadů zaměřenou na dosahování cílů, jako příklad mohu uvést snížení hladu a bezdomovectví. To však neznamenalo pro vládu hledání způsobu, jak nakrmit a ubytovat co nejvíce lidí — to není důležité. Důležité je to, do jaké míry se hlad a bezdomovectví skutečně sníží. Jinými slovy, není důležité, kolik lidí pobírá sociální dávky, ale kolik lidí se stane nezávislými na sociálním systému.

Když jsme rozjížděli tento proces, státním organizacím jsme kladli základní otázky. První otázka byla: "Jaká je vaše role?" Druhá: "Co byste měli dělat?" Na základě odpovědí jsme říkali: "Odstraňte to, co byste neměli dělat" — to znamená, přestaňte dělat to, co není úkolem státu. Pak jsme kladli závěrečnou otázku: "Kdo by to měl platit? — Daňový poplatník, uživatel, spotřebitel nebo daný sektor?" Ptali jsme se na to proto, že poplatník v mnoha případech dotoval statky, které mu nepřinášely žádný užitek. Pokud náklady na službu vezme od skutečného spotřebitele na sebe stát, podpoří tím nadměrnou spotřebu a dochází k znehodnocení čehokoliv, co děláte.

Když jsme s tímto procesem začínali na Ministerstvu dopravy, mělo 5 600 zaměstnanců. Když jsme skončili, bylo jejich 53. Když jsme začínali se státní lesní službou, bylo tam zaměstnáno 17 000 zaměstnanců. Když jsme skočili, bylo jejich 17. Později jsme to aplikovali na Ministerstvo výstavby, kde pracovalo 28 000 zaměstnanců. Kdysi jsem byl ministrem výstavby a skončil jsem tam jako jediný zaměstnanec.

V tom druhém případě většina činnosti spočívala ve stavebnictví a inženýringu a na tyto činnosti je na trhu dostatek lidí, kteří to dokážou i bez zapojení vlády (Ministerstvo výstavby bylo zrušeno v roce 1988, pozn. překl.). Pokud mi někdo řekne: "Ale vždyť vy jste zlikvidovali všechny pracovní pozice!" — To není pravda. Stát přestal zaměstnávat lidi na těchto pozicích, ale potřeba výkonu této práce nezmizela.

Navštívil jsem po několika měsících pracovníky v lesním hospodářství, poté co ztratili práci ve státní správě, a byli v podstatě šťastní. Řekli mi, že nyní vydělávají asi třikrát více, než vydělávali předtím — vrcholem toho všeho bylo jejich vlastní překvapení, že jejich výkonnost vzrostla o 60 % ve srovnání s tím, na co byli zvyklí. Totéž poznání platilo i na ostatní pracovní pozice, o kterých jsem se zmínil.

Některé věci, které stát dělal, prostě nebyly jeho úkolem. Tak jsme prodali telekomunikace, aerolinky, zavlažovací systémy, IT služby, tiskárny, pojišťovny, banky, cenné papíry, hypotéky, železnice, autobusové linky, hotely, loďstvo, zemědělské poradenské služby atd. Hlavní bylo to, že po prodeji vzrostla jejich produktivita a náklady na jejich obsluhu poklesly, což mělo obrovský přínos pro ekonomiku.

Dále jsme se rozhodli, že další organizace státu by měly fungovat na ziskovém principu a platit daně. Například systém letecké kontroly byl založen jako samostatná společnost, která musí dosáhnout dostatečnou míru návratnosti a musí platit daně, bez možnosti kapitálové investice od svého vlastníka (státu). To jsme aplikovali na 35 organizací. Předtím náklady na jejich provoz vyžadovaly asi jednu miliardu dolarů ročně; teď nám produkují asi miliardu dolarů v podobě příjmů a daní.

Dosáhli jsme celkovou redukci ve státní správě asi 66 %, měřeno na základě počtu zaměstnanců. Podíl státu na HDP poklesl ze 44 % na 27 %. Hospodařili jsme s přebytky a zavedli jsme politiku nikdy nenechávat dolary na stole: Věděli jsme, že pokud bychom nepoužili peníze, nějaký panák by je utratil. Proto jsme přebytky použili na splácení dluhu, čímž poklesl z 63 % na 17 % HDP. Zbytek přebytku jsme utratili každý rok na daňové úlevy.

Redukovali jsme sazby daně z příjmů o polovinu a odstranili vedlejší daně. Výsledkem byl nárůst příjmů o 20 %. Ano, Reagan měl pravdu: nižší daně produkují vyšší příjmy.Author: sv # WahaDelo43
Svet2017-01-246
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Tak slovensky krtkovia toto nerozchodia.
otvoreneoci # VymoVupu87
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2017-01-24 18:04:01 0eba4d1c
Podiel štátu na tvorbe HDP / resp. podieľ štátu na riadení --vlastníckym podielom ---firiem/ je závislí na tvorbe zdrojov ktoré má štát k dispozícií. Ak nerastné bohatstvo je "majetkom " štátu , tak HDP je iné , ako keď je v majetkom neštátnym. Alebo HDP nachádza optimum ktoré sa pohybuje v "mantineloch" medzi zabezpečením funkčnosti štátneho aparátu v minimálnom rozsahu , legislatívne stanovenom, a maximálnom možnom investično-rozvojovom -vojnovom stave.Tvorba HDP je ukazovateľ pre ekonomiku ktorá spoločenskú spotrebu ako takú štátnym aparátom v plnej miere nezabezpečuje.
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-01-25 18:56:37 58d4289b
A ..otvoreneoci87..Nemôžem si pomôcť ale "závidím Vám" v tých "teplých krajinách" .Tu pod Tatrami je sviežo..natiahne to aj -20. Ale Vy ako určite so slušným vzdelaním ste "ušiel" /veď v Pov. Bystrici aj učilište malo vysokú úroveň aj v r 1968/ a nadobudol v Kanade "celoživotné oné izé" poraďte nám na SK ..ako ďalej. I času asi máte viacej..i rodinu v porádku i novú žienku..A keď pripustíme že budú poriešený t.j POZABÍJANY bývalo-režimový "potentáti" a z nás už nebudú "KRTKOVIA" /výjdeme z pod.../ ...ako ste riešenia navrhoval..Ako ďalej...pomôžte starej vlasti ...len preboha nie "MANAGERSKY" takých tu je plná prdel. / a aj nám sa ľúbia Aziatky Filipínske...máte dobré ...OKO:/
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-01-25 19:13:33 58d4289b
Zabudol som..otvor-oci87... a niektoré , pokiaľ by to boli "geniality" v usmerneniach určite by ovplyvnili aj dianie u našich Čechov --ani prekladať by nemuseli...ale rovno aplikovať /u nás pod Tatrami sa hovorí "rovno do mašiny"/ A budete nesmrteľne slávny /ale i tak s tým krtkovaním a pozabíjaním máte to slušne nastavené../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-01-25 19:27:42 58d4289b
Ty seš taky "legislativně stanovenej" ty trubko.

trouba # SemaXulu99
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-01-28 12:08:54 4e88ad9a
Ono maestro ..trouba99.. neskúšajte sa zrovnávať s s "bohémom Českej muziky ...Felixom .. "...on véľmi pekne hraje ...na trúbku... Vy len tááák .. čosi o TRUBKE.... ale máte pravdu..stručnostiam nerozumiete však ,.. treba .".širší/širšiou lopatou/ lopatú/" vám čosi nahádzať do ...prázdnoty hlavovej... /Ešte aj Vatikán má "legislatívne stanovenú " povinnosť mať Švajc-gardu...../.Ale čo už ... máte to aj v iných "orgánoch ..na rozmýšľanie " nie len v tých medzinožných.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:13:00 58d4289b
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ČÍNA OD ZAČÁTKU ROKU 2015 NAKOUPILA DALŠÍCH 202 TUN ZLATA


ČÍNA OD ZAČÁTKU ROKU 2015 NAKOUPILA DALŠÍCH 202 TUN ZLATA
Čína od začiatku tohto roka nakupuje obrovské množstvá zlata. Využíva pomerne nízku cenu tohto vzácneho kovu. Hlavné noviny krajiny Ženmin žibao uvádzajú, že Čína pokračuje v ...
Saúdská Arábie, nadále středověký stát
Opravte si chybu v učebniciach ekonómie
10 způsobů

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0249 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo